Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Tin tức đào tạo


Tổng khai giảng các lớp khóa 76 năm 2020 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện vào các ngày 02&03/09/2020...

Tổng khai giảng các lớp khóa 75 năm 2020 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện vào các ngày 3&4/08/2020...

Tổng khai giảng các lớp khóa 74 năm 2020 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và chuyên luyện khoá 74 vào các ngày 01&02/07/2020...

Tổng khai giảng các lớp khóa 73 năm 2020 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 73 vào các ngày 01&02/06/2020...

Tổng khai giảng các lớp khóa 72 năm 2020 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 72 vào các ngày 04&05/05/2020...

Khai giảng các lớp chuyên đề dạy online tháng 4/2020 Nằm trong kế hoạch mở rộng huấn luyện và giảng dạy của bộ môn cờ tướng Quận 3 trong năm 2020, Ban Huấn Luyện thuộc bộ môn cờ tướng Quận...

Tổng khai giảng các lớp khóa 71 năm 2020 Bộ môn cờ tướng Quận 3 khai giảng các lớp hệ chuyên luyện và hệ phổ thông vào các ngày 01&02/01/2020....

Tổng khai giảng các lớp khóa 70 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện vào các ngày 02 & 03/12/2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 69 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ chuyên luyện và hệ phổ thông vào các ngày 04&05/11/2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 68 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 68 vào các ngày 01&02/10/2019...

Untitled Document