Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lâm Bảo Quốc Anh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thị Bảo Trân (QTB)
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thị Bảo Trân (QTB)
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Trác Minh Thy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lê Nguyễn Khang Nhật
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Trác Hoàng Thy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Tạ Hoàng Phương Nghi
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Trác Hoàng Thy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Tạ Hoàng Phương Nghi
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vũ Xuân Bách
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Phạm Nhật Minh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Võ Thành Quý
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vũ Xuân Bách
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Bích Phương
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Nhật Thế Hưng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Đình Nhật Văn
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Sinh Hoàng Long
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Nhật Thế Hưng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Đình Nhật Văn
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Lê Ngọc Trinh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Lê Ngọc Trinh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đặng Hoàng Gia Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Kế Dũng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đặng Hoàng Gia Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Kế Dũng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Thái Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vũ Xuân Minh Châu
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Thái Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vũ Xuân Minh Châu
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Tạ Hoàng Bách
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Bùi Nguyễn Nhật Minh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Tạ Hoàng Bách
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Bùi Nguyễn Nhật Minh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Trường Phúc
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Trường Phúc
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Phước Thịnh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Ngô Minh An
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Phạm Phương Ngân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Ngô Minh An
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Phạm Phương Ngân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Kế Minh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Kế Minh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Hoàng Hữu Phước
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Ngọc Khánh Hà
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Bùi Minh Thư
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Ngọc Khánh Hà
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Bùi Minh Thư
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Đinh Hữu Pháp
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Lâm Bảo Quốc Anh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Hữu Pháp
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thị Bảo Trân (QTB)
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thị Bảo Trân (QTB)
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Trường Phúc
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Trường Phúc
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Tường Vân Khánh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Tường Vân Khánh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Lê Nguyễn Khang Nhật
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Vương Hoàng Gia Hân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Vương Hoàng Gia Hân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Vũ Xuân Bách
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Huy Phúc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Vũ Xuân Bách
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Bùi Minh Thư
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Bùi Minh Thư
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Sinh Hoàng Long
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Phạm Nhật Nam
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Trần Lê Ngọc Trinh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Trần Lê Ngọc Trinh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đặng Hoàng Gia Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đặng Hoàng Gia Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Kế Dũng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Thái Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Vũ Xuân Minh Châu
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Thái Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Vũ Xuân Minh Châu
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đinh Hữu Pháp
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lâm Bảo Quốc Anh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Thị Bảo Trân (QTB)
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Thị Bảo Trân (QTB)
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Nguyễn Khang Nhật
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Nguyên Khoa
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Tạ Hoàng Phương Nghi
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Minh An
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Tạ Hoàng Phương Nghi
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Võ Thành Quý
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Phạm Nhật Minh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Võ Thành Quý
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đặng Hoàng Gia My
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Phạm Nhật Nam
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Sinh Hoàng Long
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Lê Ngọc Trinh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Lê Ngọc Trinh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đặng Hoàng Gia Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Kế Dũng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đặng Hoàng Gia Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Kế Dũng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Thái Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Vũ Xuân Minh Châu
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Thái Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Vũ Xuân Minh Châu
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh

Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 2022 Lê Nguyễn Khang Nhật U15 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
2 2022 Phan Huy Hoàng (GV) U15 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
3 2022 Nguyễn Tấn Phát U15 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
4 2022 Đinh Trần Thanh Lam U15 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
5 2022 Ngô Hồ Thanh Trúc U15 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
6 2022 Đinh Trần Thanh Lam U15 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
7 2022 Ngô Hồ Thanh Trúc U15 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
8 2022 Hoàng Nhật Minh Huy U13 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
9 2022 Đỗ Mạnh Thắng U13 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
10 2022 Hoàng Nhật Minh Huy U13 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
11 2022 Đỗ Mạnh Thắng U13 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
12 2022 Nguyễn Trác Hoàng Thy U13 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
13 2022 Tạ Hoàng Phương Nghi U13 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
14 2022 Nguyễn Trác Hoàng Thy U13 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
15 2022 Tạ Hoàng Phương Nghi U13 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
16 2022 Lê Thế Bảo U11 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
17 2022 Vũ Xuân Bách U11 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
18 2022 Đỗ Phạm Nhật Minh U11 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
19 2022 Võ Thành Quý U11 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
20 2022 Lê Thế Bảo U11 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ

Untitled Document