Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lê Nguyễn Khang Nhật
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Nguyễn Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Danh Đăng Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Dương Nghiệp Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Khánh Nguyên
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Chí Hiếu
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trương Thanh Phong
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Huỳnh Thiên Thư
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Thanh Nghi
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Ngọc Vũ Tâm
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Nguyễn Khang Nhật
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Minh An
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Minh An
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn

Giải cờ tướng vô địch thể thao học sinh TPHCM NH 2021-2022

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 2022 Đàm Thị Thùy Dung Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
2 2022 Hà Văn Tiến Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ chớp Nhất CN
3 2022 Vũ Quốc Đạt Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ chớp Nhì CN
4 2022 Nguyễn Minh Nhật Quang Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ chớp Ba CN
5 2022 Lại Lý Huynh Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ chớp Ba CN
6 2022 Đàm Thị Thùy Dung Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ chớp Nhất CN
7 2022 Lê Thị Kim Loan Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ chớp Nhì CN
8 2022 Trần Thị Bích Hằng Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ chớp Ba CN
9 2022 Nguyễn Hoàng Yến Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ chớp Ba CN
10 2022 Lại Lý Huynh Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ nhanh Nhất CN
11 2022 Vũ Quốc Đạt Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ nhanh Nhì CN
12 2022 Nguyễn Thành Bảo Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ nhanh Ba CN
13 2022 Nguyễn Hoàng Lâm Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ nhanh Ba CN
14 2022 Đàm Thị Thùy Dung Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ nhanh Nhất CN
15 2022 Hồ Thị Thanh Hồng Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ nhanh Nhì CN
16 2022 Đinh Thị Quỳnh Anh Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ nhanh Ba CN
17 2022 Nguyễn Hoàng Yến Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ nhanh Ba CN
18 2022 Nguyễn Minh Nhật Quang Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Quốc gia năm 2022 cúp Phương Trang Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
19 2022 Nguyễn Thành Bảo Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Quốc gia năm 2022 cúp Phương Trang Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
20 2022 Tôn Thất Nhật Tân Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Quốc gia năm 2022 cúp Phương Trang Cờ tiêu chuẩn Ba CN

Untitled Document