Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lâm Bảo Quốc Anh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thị Bảo Trân (QTB)
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thị Bảo Trân (QTB)
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Trác Minh Thy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lê Nguyễn Khang Nhật
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Trác Hoàng Thy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Tạ Hoàng Phương Nghi
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Trác Hoàng Thy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Tạ Hoàng Phương Nghi
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vũ Xuân Bách
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Phạm Nhật Minh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Võ Thành Quý
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vũ Xuân Bách
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Bích Phương
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Nhật Thế Hưng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Đình Nhật Văn
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Sinh Hoàng Long
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Nhật Thế Hưng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Đình Nhật Văn
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Lê Ngọc Trinh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Lê Ngọc Trinh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đặng Hoàng Gia Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Kế Dũng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đặng Hoàng Gia Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Kế Dũng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Thái Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vũ Xuân Minh Châu
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Thái Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vũ Xuân Minh Châu
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Tạ Hoàng Bách
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Bùi Nguyễn Nhật Minh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Tạ Hoàng Bách
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Bùi Nguyễn Nhật Minh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Trường Phúc
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Trường Phúc
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Phước Thịnh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Ngô Minh An
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Phạm Phương Ngân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Ngô Minh An
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Phạm Phương Ngân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Kế Minh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Kế Minh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Hoàng Hữu Phước
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Ngọc Khánh Hà
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Bùi Minh Thư
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Ngọc Khánh Hà
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Bùi Minh Thư
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Đinh Hữu Pháp
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Lâm Bảo Quốc Anh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Hữu Pháp
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thị Bảo Trân (QTB)
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thị Bảo Trân (QTB)
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Trường Phúc
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Trường Phúc
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Tường Vân Khánh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Tường Vân Khánh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Lê Nguyễn Khang Nhật
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Vương Hoàng Gia Hân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Vương Hoàng Gia Hân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Vũ Xuân Bách
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Huy Phúc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Vũ Xuân Bách
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Bùi Minh Thư
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Bùi Minh Thư
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Sinh Hoàng Long
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Phạm Nhật Nam
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Trần Lê Ngọc Trinh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Trần Lê Ngọc Trinh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đặng Hoàng Gia Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đặng Hoàng Gia Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Kế Dũng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Thái Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Vũ Xuân Minh Châu
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Thái Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Vũ Xuân Minh Châu
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đinh Hữu Pháp
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lâm Bảo Quốc Anh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Thị Bảo Trân (QTB)
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Thị Bảo Trân (QTB)
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Nguyễn Khang Nhật
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Nguyên Khoa
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Huy Hoàng (GV)
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Tạ Hoàng Phương Nghi
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Minh An
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Tạ Hoàng Phương Nghi
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Võ Thành Quý
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Phạm Nhật Minh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Võ Thành Quý
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Nguyễn Lan Anh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đặng Hoàng Gia My
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Phạm Nhật Nam
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Sinh Hoàng Long
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Lê Ngọc Trinh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Nguyễn Minh Hằng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Lê Ngọc Trinh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đặng Hoàng Gia Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Kế Dũng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đặng Hoàng Gia Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Kế Dũng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Thái Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Vũ Xuân Minh Châu
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Thái Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Vũ Xuân Minh Châu
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh

Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 1992 Nguyễn Trần Thanh Phương U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Ba ĐĐ
2 1992 Hoàng Hải Phượng U11 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ
3 1992 Tôn Nguyễn Anh Thư U11 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ
4 1992 Nguyễn Nhật Duy U18 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhì CN
5 1992 Bùi Đình Hiền U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Ba CN
6 1992 Nguyễn Minh Hưng U11 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Ba CN
7 1992 Bùi Văn Hiếu U11 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất CN
8 1992 Võ Ngọc Ánh Loan U18 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhì CN
9 1992 Nguyễn Trần Thanh Phương U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Ba CN
10 1992 Tôn Nguyễn Anh Thư U11 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất CN
11 1991 Nguyễn Nhật Duy U18 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất ĐĐ
12 1991 Trần Thanh Danh U18 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất ĐĐ
13 1991 Lại Trọng Phụng U15 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất ĐĐ
14 1991 Bùi Đình Hiền U15 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất ĐĐ
15 1991 Hoàng Hải Phượng U11 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhì ĐĐ
16 1991 Nguyễn Thị Thanh Nga U11 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhì ĐĐ
17 1991 Trần Thanh Danh U18 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất CN
18 1991 Nguyễn Thị Thanh Nga U11 VĐHS TPHCM hệ phong trào Ba CN
19 1991 Bùi Đình Hiền U15 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất CN
20 1991 Bùi Văn Hiếu U11 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất CN

Untitled Document