Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Tin tức đào tạo


Tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 100 năm 2023 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 100 năm 2023 vào các ngày 03&04/05/2023 tại lầu 3 CLB...

Tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 99 năm 2023 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ chuyên luyện và hệ phổ thông khoá 99 năm 2023 vào các ngày 01&02/04/2023 tại lầu 3 Hồ...

Tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 98 năm 2023 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 98 năm 2023 vào các ngày 01&2/03/2023 tại lầu 3 CLB...

Tổng khai giảng các lớp khoá 97 năm 2023 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 97 vào các ngày 01&02/02/2023 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân...

Tổng khai giảng các lớp khoá 96 năm 2023 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 96 năm 2023 vào các ngày 03&04/01/2023 tại lầu 3 CLB...

Tổng khai giảng các lớp khoá 95 năm 2022 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện vào các ngày 05&06/12/2022 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương Phường...

Tổng khai giảng các lớp khoá 94 năm 2022 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện vào các ngày 01&02/11/2022 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương Phường...

Tổng khai giảng các lớp khoá 93 năm 2022 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 93 năm 2022...

Tổng khai giảng các lớp khoá 92 năm 2022 Tổng khai giảng các lớp khoá 92 hệ chuyên luyện và hệ phổ thông năm 2022...

Tổng khai giảng các lớp khoá 91 năm 2022 Tổng khai giảng các lớp khoá 91 hệ chuyên luyện và hệ phổ thông năm 2022...

Untitled Document