Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Tin tức đào tạo


Tổng khai giảng các lớp khoá 84 năm 2022 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng hệ phổ thông và hệ chuyên luyện năm 2022 vào các ngày 03&04/01/2022...

Tổng khai giảng các lớp khóa 83 năm 2021 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khoá 83 năm 2021 vào các ngày 03&04/05/2021...

Tổng khai giảng các lớp khóa 80 năm 2021 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ chuyên luyện và hệ phổ thông khoá 80 năm 2021...

Tổng khai giảng các lớp khóa 79 năm 2020 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 79 năm 2020...

Tổng khai giảng các lớp khóa 78 năm 2020 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ chuyên luyện và hệ phổ thông khoá 78 năm 2020 vào các ngày 02&03/11/2020...

Tổng khai giảng các lớp khóa 77 năm 2020 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện vào các ngày 05&06/10/2020...

Tổng khai giảng các lớp khóa 76 năm 2020 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện vào các ngày 02&03/09/2020...

Tổng khai giảng các lớp khóa 75 năm 2020 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện vào các ngày 3&4/08/2020...

Tổng khai giảng các lớp khóa 74 năm 2020 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và chuyên luyện khoá 74 vào các ngày 01&02/07/2020...

Tổng khai giảng các lớp khóa 73 năm 2020 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 73 vào các ngày 01&02/06/2020...

Untitled Document