Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Tin tức đào tạo


Tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 109 năm 2024 Bộ môn cò tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện vào các ngày 05&06/02/2024 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương Quận...

Tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 108 năm 2024 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 108 năm 2024 vào các ngày 01&02/01/2024 tại lầu 3 CLB...

Tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 107 năm 2023 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 107 năm 2023 vào các ngày 04&05/12/2023 tại lầu 3 CLB...

Tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 106 năm 2023 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 106 năm 2023 tại CLB Hồ Xuân Hương Quận 3 vào...

Tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 105 năm 2023 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 105 năm 2023 vào các ngày 02&03/10/2023...

Tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 104 năm 2023 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ chuyên luyện và hệ phổ thông khoá 104 năm 2023 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương số...

Tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 103 năm 2023 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ chuyên luyện và hệ phổ thông khoá 103 năm 2023 vào các ngày 01&02/08/2023 tại CLB Hồ Xuân...

Tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 102 năm 2023 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ chuyên luyện và hệ phổ thông vào các ngày 03&04/07/2023 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương số...

Tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 101 năm 2023 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ chuyên luyện và hệ phổ thông khoá 101 năm 2023 vào các ngày 05&06/06/2023 tại lầu 3 CLB...

Tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 100 năm 2023 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 100 năm 2023 vào các ngày 03&04/05/2023 tại lầu 3 CLB...

Untitled Document