Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Hệ phổ thông
Hệ chuyên đề
Hệ phổ thông > Lớp 4: Trung cuộc > Mã lớp: 4TR1 > Giới thiệu kỹ thuật 1: Nước chĩa, nước rút, nước chặn, nước mở, dẫn nhập.

Kỹ thuật trong cờ tướng là một nước đi mang hàm ý một cách chơi hay. Nó khác với một nước đi thông thường với những ý nghĩa thông thường như bắt tướng, bắt quân, giữ tướng, giữ quân, triển khai quân...

Khi sử dụng một nước cờ kỹ thuật, người chơi phải thể hiện được 2 tầng ý nghĩa là thủ pháp và công dụng. Ví dụ như sử dụng nước chĩa với thủ pháp là dùng một quân bắt 2 hay nhiều quân qua đó đạt được công dụng làm cho đối phương trong một lúc không thể giữ cả 2 quân. Hay sử dụng nước dừng với thủ pháp nhường quyền chủ động cho đối phương qua đó đạt được công dụng làm cho đối phương thiếu nước đi.

Có tổng cộng 10 kỹ thuật trong cờ tướng, đến với nội dụng học này, học viên sẽ được giới thiệu 5 kỹ thuật:

- Nước chĩa

- Nước rút

- Nước chặn

- Nước mở

- Dẫn nhập
Untitled Document