Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Hệ phổ thông
Hệ chuyên đề
Hệ phổ thông > Lớp 4: Khai cuộc bên hậu > Mã lớp: 4KH3 > Trung pháo song đội hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà

Thế trận Trung pháo đối Bình Phong Mã là một thế trận phức tạp và thông dụng nhất trong tất cả các loại thế trận. Nói đến thế trận này không thể không nhắc đến thế trận Trung pháo song đội hoành xa đối bình phong mã lưỡng đầu xà. Đây là một thế trận đã có từ lâu và là một trong những thế trận được xem như là cơ bản nhất.

Dù được phát triển đã lâu nhưng hiện nay các danh thủ vẫn không ngừng cải biến nên có thể nói lý thuyết đúc kết được của thế trận này là vô cùng đồ sộ. Đây được xem như là một trong những thế trận vững chắc nhất của bên tiên.

Trong khuôn khổ bài học, học viên sẽ được học những biến hóa được xem như là cơ bản nhất của thế trận này.
 
FORMAT WXF GAME TIME 20"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 19-04-2017 START{ 1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8 3. X1.1 M2.3 4. M8.7 B3.1 5. B5.1 S4.5 6. X1-6 B7.1 }END
 
Untitled Document