Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Hệ phổ thông
Hệ chuyên đề
Hệ phổ thông > Lớp 3: Tàn cuộc > Mã lớp: 3TA1 > 1 Pháo 1 Chốt

Cờ tàn là giai đoạn cuối cùng của một ván cờ và là giai đoạn mà đôi bên chỉ còn lại một ít quân giao chiến. Ở giai đoạn này, người chơi dễ dàng nhận định được kết quả thắng thua giữa đôi bên hơn bao giờ hết. Chính vì thế nhiệm vụ chính của giai đoạn tàn cuộc chính là giành chiến thắng hoặc ít nhất cố gắng thù hòa.

Trong phần cờ tàn lớp 3 này, học viên sẽ được giới thiệu những loại cờ tàn căn bản nhất để từng bước làm quen với cách chơi cờ tàn sao cho hiệu quả. 

Đến với nội dung học này, học viên sẽ được học hình cờ căn bản nhất của pháo chốt đối với tướng (sĩ tượng) :
 
FORMAT WXF GAME TIME 0"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 02-05-2017 SETUP{
     Ke0; Ce1; ad7; ke7; Pg8; ad9;  MOVE 1, RED }
START{
    1. K5.4   A4-5       2. K4+1   A5+4   
    3. K4+1   A4-5       4. C5.4   A5+4   
    5. C4.2   A4+5       6. P3.4   A5-6   
    7. C2.8   A4-5       8. C8+8   A5+6   
    9. C8.5   K5.4      10. K4.5   A6-5   
   11. C5.8   A5+6      12. C8-3   K4-1   
   13. C8.2   K4+1      14. C2+2   A6-5   
   15. C2.5    }END

 
FORMAT WXF GAME TIME 0"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 02-05-2017 SETUP{
     Kd0; Ce4; ke7; Pg8; ad9; af9;  MOVE 1, RED }
START{
    1. P3.4   K5.6       2. P4.3   A6+5   
    3. C5.2   A5+4       4. K6.5   A4-5   
    5. C2+3   A5-6       6. C2+2   A6+5   
    7. K5+1   A5+4    }END

   
FORMAT WXF GAME TIME 0"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 02-05-2017 SETUP{
     Kf0; Ch4; Pe6; kd8; ec9;  MOVE 1, RED }
START{
    1. C2.8   K4.5       2. P5.6   E3+1   
    3. P6+1   E1+3       4. C8+2   K5-1   
    5. C8.6   K5+1       6. K4+1   K5-1   
    7. P6+1   E3-1       8. C6.8   E1-3   
    9. C8+2    }END

  
FORMAT WXF GAME TIME 0"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 02-05-2017 SETUP{
     Ke0; ee7; Pe8; Cf8; kd9;  MOVE 1, RED }
START{
    1. C4-2   E5+3       2. C4.6   E3-1   
    3. C6.8   E1-3       4. C8+2   E3+5   
 }END

  
FORMAT WXF GAME TIME 0"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 02-05-2017 SETUP{
     Ke1; Ce2; ec5; kd7; Pe8;  MOVE 1, RED }
START{
    1. C5.1   E3-5       2. C1-2   E5-7   
    3. C1.5   E7+9       4. C5.9   E9+7   
    5. C9+7    }END

  
FORMAT WXF GAME TIME 0"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 02-05-2017 SETUP{
     Ci0; Ee2; Kf2; ee7; Pe8; kd9;  MOVE 1, RED }
START{
    1. C1.5   E5-7       2. K4-1   E7+9   
    3. E5+3   E9-7       4. K4.5   E7+9   
    5. C5.3    }END

  
FORMAT WXF GAME TIME 0"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 02-05-2017 SETUP{
     Ci0; Ke1; Ee2; ee7; Pc8; kd9;  MOVE 1, RED }
START{
    1. C1.5   E5+3       2. E5+7   E3-1   
    3. C5.7   E1-3       4. C7.5   E3+1   
    5. P7.8   K4+1       6. P8.7   K4-1   
    7. C5.7   E1-3    }END

  
FORMAT WXF GAME TIME 0"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 02-05-2017 SETUP{
     Kd0; Ch0; Ee2; Pe6; ec9; ke9; eg9;  MOVE 1, RED }
START{
    1. P5.4   K5.6       2. C2.4   K6.5   
    3. P4+1   K5+1       4. C4.5   E7+5   
    5. K6+1   E3+1       6. C5+7   E1+3   
    7. E5+7   E3-1       8. C5-7    }END
Untitled Document