Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Hệ phổ thông
Hệ chuyên đề
Hệ phổ thông > Lớp 1: Nhập môn > Mã lớp: 1NM2 > Đánh bí 1 nước

Sau khi biết được cách thức chơi một ván cờ, học viên sẽ được tập làm quen với kỹ năng đánh bí. Lần lượt từng quân cờ Chốt, Mã, Pháo, Xe sẽ được học viên vận dụng để đánh bí đối phương với đủ dạng thế khác nhau chỉ bằng một nước cờ.  

- Vận dụng Chốt đánh bí?

- Vận dụng Mã đánh bí?

- Vận dụng Pháo đánh bí?

- Vận dụng Xe đánh bí?
Untitled Document