Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Hệ phổ thông
Hệ chuyên đề
Hệ phổ thông > Lớp 3: Trung cuộc > Mã lớp: 3TR1 > Mục tiêu nước cờ

Người chơi cờ khi thực hiện một nước đi cần phải xác định được mình đi nước cờ đó để làm gì. Đó chính là mục tiêu nước cờ. Với nội dung học này, học viên sẽ được giới thiệu 4 mục tiêu cơ bản nhất khi chơi cờ bao gồm:

- Mục tiêu giữ tướng

- Mục tiêu giữ quân

- Mục tiêu bắt quân

-Mục tiêu bắt tướng

Song song đó, học viên sẽ được thực hành những bài tập giúp học viên rèn luyện khả năng xác định đúng mục tiêu nước cờ.
Untitled Document