Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Hệ phổ thông
Hệ chuyên đề
Hệ phổ thông > Lớp 3: Trung cuộc > Mã lớp: 3TR1 > Luật cờ ( Cơ bản )

Luật cờ là những quy định khi chơi cờ được đặt ra nhằm đảm bảo tính công bằng cho cả 2 bên chơi cờ. Đến với nội dung này, học viên sẽ được giới thiệu một số luật cơ bản nhất khi chơi cờ ví dụ như luật trường chiếu, trường bắt, nhất cách nhất chiếu cầu hòa, lỗi tác phong, lỗi kỹ thuật...

Song song đó, học viên sẽ được thực hành ngay những hình thế mà nếu người chơi cờ am hiểu luật sẽ thu được những kết quả có lợi nhất cho mình.
Untitled Document