Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Hệ phổ thông
Hệ chuyên đề
Hệ phổ thông > Lớp 3: Khai cuộc căn bản > Mã lớp: 3KC2 > Nghịch pháo

Thế trận Nghịch pháo là một thế trận mang tính đôi công với biến hóa vô cùng phức tạp.Trong khuôn khổ bài học, học viên sẽ được giới thiệu về tên gọi, tư tưởng chiến lược cùng những nước đi đầu tiên của thế trận nhằm định hình cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về thế trận. Đến với thế trận này, học viên sẽ được giới thiệu 2 thế trận được xem là cơ bản nhất bao gồm:

- Trung pháo đối bán đồ nghịch pháo:

FORMAT WXF GAME TIME 6"; 1" RED ;;; BLACK ;;; DATE 20-04-2017 START{ 1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8 3. X1-2 P8.4 4. B3.1 P2-5 5. B7.1 M2.3 }END

- Trung pháo đối tiểu liệt pháo:

FORMAT WXF GAME TIME 5"; 1" RED ;;; BLACK ;;; DATE 20-04-2017 START{ 1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8 3. X1-2 P2-5 4. X2.6 P8-9 5. X2-3 X8.2 }END
Untitled Document