Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Hệ phổ thông
Hệ chuyên đề
Hệ phổ thông > Lớp 3: Khai cuộc căn bản > Mã lớp: 3KC2 > Trung pháo đối phản công mã

Thế trận Trung pháo đối phản công mã là một thế trận căn bản.Trong khuôn khổ bài học, học viên sẽ được giới thiệu về tên gọi, tư tưởng chiến lược cùng những nước đi đầu tiên của thế trận nhằm định hình cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về thế trận. Đến với thế trận này, học viên sẽ được giới thiệu 2 thế trận được xem là cơ bản nhất bao gồm:

- Trung pháo tam binh biên mã đối phản công mã tam binh phi tả tượng:

FORMAT WXF GAME TIME 0"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 20-04-2017 START{ 1. P2-5 M2.3 2. M2.3 P8-6 3. X1-2 M8.7 4. B3.1 B3.1 5. M8.9 T7.5 }END

- Trung pháo thất binh lục pháo đối phản công mã thất binh bình pháo thông xa:

FORMAT WXF GAME TIME 0"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 20-04-2017 START{ 1. P2-5 M2.3 2. M2.3 P8-6 3. X1-2 M8.7 4. B7.1 B7.1 5. P8-6 X1-2 6. M8.7 P2-1 }END
Untitled Document