Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Hệ phổ thông
Hệ chuyên đề
Hệ phổ thông > Lớp 3: Khai cuộc căn bản > Mã lớp: 3KC1 > Thuận pháo

Thế trận Thuận pháo là một thế trận thông dụng và mang tính đối công phức tạp.Trong khuôn khổ bài học, học viên sẽ được giới thiệu về tên gọi, tư tưởng chiến lược cùng những nước đi đầu tiên của thế trận nhằm định hình cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về thế trận. Đến với thế trận này, học viên sẽ được giới thiệu 2 thế trận được xem là cơ bản nhất bao gồm:

- Thuận pháo lưỡng đầu xà:
 
FORMAT WXF GAME TIME 59"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 19-04-2017 START{ 1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 X9.1 4. M8.7 X9-4 5. B3.1 M2.3 6. B7.1 X1.1 }END

- Thuận pháo hữu pháo quá hà:
 
FORMAT WXF GAME TIME 52"; 0" RED ;;; BLACK ;;; DATE 19-04-2017 START{ 1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 B7.1 4. M8.7 M2.3 5. B7.1 P2.4 }END
Untitled Document