Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Nguyễn Minh Nhật Quang
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Võ Văn Hoàng Tùng
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trương Đình Vũ
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Anh Mẫn
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Kiều Bích Thủy
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Tuệ Doanh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phạm Thu Hà
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vương Tiểu Nhi
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Tôn Thất Nhật Tân
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Văn Tới
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Hà Văn Tiến
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Anh Mẫn
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Hồ Thị Thanh Hồng
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Trần Tuệ Doanh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Thu Hà
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Khánh Ngọc
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Hà Văn Tiến
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Minh Nhật Quang
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Huỳnh Si La
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Hồ Thị Thanh Hồng
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đàm Thị Thùy Dung
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Kiều Bích Thủy
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Diệu Thanh Nhân
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh

Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 2021 Nguyễn Minh Nhật Quang Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
2 2021 Võ Văn Hoàng Tùng Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
3 2021 Trương Đình Vũ Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
4 2021 Nguyễn Anh Mẫn Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
5 2021 Kiều Bích Thủy Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
6 2021 Trần Tuệ Doanh Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
7 2021 Phạm Thu Hà Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
8 2021 Vương Tiểu Nhi Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
9 2021 Tôn Thất Nhật Tân Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ chớp Nhất CN
10 2021 Nguyễn Văn Tới Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ chớp Nhì CN
11 2021 Hà Văn Tiến Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ chớp Ba CN
12 2021 Nguyễn Anh Mẫn Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ chớp Ba CN
13 2021 Hồ Thị Thanh Hồng Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ chớp Nhất CN
14 2021 Trần Tuệ Doanh Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ chớp Nhì CN
15 2021 Phạm Thu Hà Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ chớp Ba CN
16 2021 Lại Quỳnh Tiên Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ chớp Ba CN
17 2021 Nguyễn Khánh Ngọc Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ nhanh Nhất CN
18 2021 Hà Văn Tiến Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ nhanh Nhì CN
19 2021 Nguyễn Minh Nhật Quang Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ nhanh Ba CN
20 2021 Trần Huỳnh Si La Lớn Giải Vô địch Cờ tướng các đấu thủ mạnh Quốc gia năm 2021 Cờ nhanh Ba CN

Untitled Document