Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Nguyễn Hoàng My
Nhóm tuổi: U16
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Hoàng My
Nhóm tuổi: U16
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Hoàng My
Nhóm tuổi: U16
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp

Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2023

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 2023 Nguyễn Hoàng My U16 Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2023 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
2 2023 Nguyễn Hoàng My U16 Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2023 Cờ chớp Nhất ĐĐ
3 2023 Nguyễn Hoàng My U16 Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2023 Cờ chớp Ba CN
4 2023 Nguyễn Hoàng My U15 Giải cờ tướng thể thao học sinh TPHCM NH 2022-2023 Cờ nhanh Ba CN
5 2023 Nguyễn Hoàng My U15 Giải cờ tướng thể thao học sinh TPHCM NH 2022-2023 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
6 2022 Nguyễn Hoàng My U15 Giải cờ tướng thể thao học sinh TPHCM NH 2021-2022 Cờ nhanh Ba CN
7 2022 Phan Trọng Tín U20 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
8 2022 Đoàn Đức Hiển U20 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
9 2022 Trần Tiến Huy U20 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
10 2022 Lâm Bảo Quốc Anh U20 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
11 2022 Phan Trọng Tín U20 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
12 2022 Đoàn Đức Hiển U20 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
13 2022 Lại Quỳnh Tiên U20 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
14 2022 Ngô Thị Bảo Trân (QTB) U20 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
15 2022 Võ Hồ Lan Anh U20 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
16 2022 Lại Quỳnh Tiên U20 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
17 2022 Ngô Thị Bảo Trân (QTB) U20 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
18 2022 Ngô Trí Thiện U18 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
19 2022 Huỳnh Hào Phát U18 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
20 2022 Ngô Trí Thiện U18 Giải Vô địch Cờ tướng trẻ quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ

Untitled Document