Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lê Nguyễn Khang Nhật
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Nguyễn Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Danh Đăng Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Dương Nghiệp Phát
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Khánh Nguyên
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Chí Hiếu
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trương Thanh Phong
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Huỳnh Thiên Thư
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Thanh Nghi
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Ngọc Vũ Tâm
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Nguyễn Khang Nhật
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Minh An
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Minh An
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn

Giải cờ tướng vô địch thể thao học sinh TPHCM NH 2021-2022

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 2022 Lê Nguyễn Khang Nhật U15 Giải cờ tướng vô địch thể thao học sinh TPHCM NH 2021-2022 Cờ nhanh Nhất ĐĐ
2 2022 Huỳnh Nguyễn Huy Hoàng U15 Giải cờ tướng vô địch thể thao học sinh TPHCM NH 2021-2022 Cờ nhanh Nhất ĐĐ
3 2022 Nguyễn Danh Đăng Minh U15 Giải cờ tướng vô địch thể thao học sinh TPHCM NH 2021-2022 Cờ nhanh Nhất ĐĐ
4 2022 Dương Nghiệp Phát U15 Giải cờ tướng vô địch thể thao học sinh TPHCM NH 2021-2022 Cờ nhanh Nhất ĐĐ
5 2022 Lê Khánh Nguyên U18 Giải cờ tướng vô địch thể thao học sinh TPHCM NH 2021-2022 Cờ nhanh Ba ĐĐ
6 2022 Ngô Chí Hiếu U18 Giải cờ tướng vô địch thể thao học sinh TPHCM NH 2021-2022 Cờ nhanh Ba ĐĐ
7 2022 Trương Thanh Phong U18 Giải cờ tướng vô địch thể thao học sinh TPHCM NH 2021-2022 Cờ nhanh Ba ĐĐ
8 2022 Trần Huỳnh Thiên Thư U18 Giải cờ tướng vô địch thể thao học sinh TPHCM NH 2021-2022 Cờ nhanh Ba ĐĐ
9 2022 Lê Thanh Nghi U18 Giải cờ tướng vô địch thể thao học sinh TPHCM NH 2021-2022 Cờ nhanh Ba ĐĐ
10 2022 Nguyễn Ngọc Vũ Tâm U18 Giải cờ tướng vô địch thể thao học sinh TPHCM NH 2021-2022 Cờ nhanh Ba ĐĐ
11 2022 Lê Nguyễn Khang Nhật U15 Giải cờ tướng vô địch thể thao học sinh TPHCM NH 2021-2022 Cờ nhanh Ba CN
12 2022 Ngô Minh An U15 Giải cờ tướng vô địch thể thao học sinh TPHCM NH 2021-2022 Cờ nhanh Nhì CN
13 2022 Ngô Minh An U15 Giải cờ tướng vô địch thể thao học sinh TPHCM NH 2021-2022 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
14 2022 Nguyễn Minh Nhật Quang Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
15 2022 Nguyễn Thành Bảo Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
16 2022 Tôn Thất Nhật Tân Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
17 2022 Nguyễn Quang Nhật Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
18 2022 Nguyễn Hoàng Yến Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
19 2022 Trần Tuệ Doanh Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
20 2022 Hồ Thị Thanh Hồng Lớn Giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2022 Cờ tiêu chuẩn Ba CN

Untitled Document