Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8 3. M8.9 B7.1 4. P8-7 M2.1 5. X9-8 X1-2 6. X8.4 P2-4 7. X8-2 B1.1 8. X1.1 S6.5 9. X1-4 T7.5 10. X4.5 X2.4 11. X4-3 X2-4 12. S4.5 M1.2 13. P7-6 P4-3 14. P5.4 X4/1 15. X2.2 X4-5 16. X3-5 M7.5 17. X2-5 P8.5 18. T7.5 M2.4 19. X5-4 X8.6 20. P6.1 P8.1 21. X4/2 M4/5 22. X4/3 X8.1 23. P6/1 P3-2 24. S5/4 X8/1 25. B7.1 P2.5 26. X4-8 P2-3 27. B5.1 M5.6 28. M3.5 P8/1 29. P6.2 X8-7 30. M5/7 M6.8 31. M7.8 X7-4 32. X8-2 M8.6 33. X2-4 M6/8 34. M9/7 X4/1 35. X4.2 M8/9 36. B1.1 M9/7 37. X4.3 P8-7 38. M8.7 X4-5 39. Ms.6 P7/1 40. S6.5 M7/8 41. M6.4 M8.6 42. M7/9 P7-5 43. M4.3 B7.1 44. M3.1 P5-7 45. M9.8 T5/7 46. M1/3 P7-5 47. X4/3 X5/2 48. M8/7 X5-7 49. X4-5 T3.5 50. X5.3
Chung kết - Cờ tiêu chuẩn: Ngô Hồng Thuận vs Đoàn Đức Hiển
Tên giải: Giải cờ tướng Master CLB Kỳ Phong cúp Thiện Trúc năm 2022 - Bảng Master Kỳ Phong
Ngày chơi: 11-12-2022 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 12-12-2022

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng Master CLB Kỳ Phong cúp Thiện Trúc năm 2022 - Bảng Master Kỳ Phong
Những ván cờ Ngô Hồng Thuận đã chơi
Những ván cờ Đoàn Đức Hiển đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document