Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
1. 兵七进一 卒7进1 2. 马八进七 马8进7 3. 相三进五 象3进5 4. 马二进四 马2进4 5. 车一平三 卒3进1 6. 兵七进一 车1平3 7. 兵三进一 卒7进1 8. 车三进四 车3进4 9. 马七进六 马7进6 10. 炮八平六 炮8平6 11. 炮六进六 炮6进6 12. 车九进一 马6进4 13. 车三平六 车9平8 14. 车九平四 车8进7 15. 炮六平九 象5退3 16. 炮九进一 士6进5 17. 车四平三 象7进5 18. 车六进四 车8退6 19. 车三进五 车3平5 20. 车三平一 车8平7 21. 车一进三 象5退7 22. 车六平七 将5平6 23. 车七进一 将6进1 24. 炮九退一 炮2退1 25. 车七退一 车5平2 26. 车一退三 将6退1 27. 车一平五 车2平6 28. 仕六进五 炮2进8 29. 相七进九 炮2平6 30. 炮九进一 将6进1 31. 车七平五 士4进5 32. 炮九退一 士5退4 33. 炮九平三 炮6平8 34. 仕五进四 车6进3 35. 相九进七 车6进2 36. 帅五进一 车6退1 37. 帅五退一 炮8退3 38. 兵一进一 车6退2 39. 兵一进一 炮8平5 40. 相五退七 炮5平2 41. 兵一平二 炮2进3 42. 相七进九 卒1进1 43. 兵二进一 车6进3 44. 帅五进一 炮2平5 45. 车五平九 炮5平1 46. 车九退一 车6退6 47. 车九平五 炮1退3 48. 炮三退三 炮1退4 49. 车五进二 车6退1 50. 车五退一 炮1平5 51. 车五平六 炮5退2 52. 车六进三 车6平5 53. 帅五平六 将6平5 54. 车六退一
Chung kết: Huỳnh Hào Phát tiên thắng Nguyễn Văn Hậu
Tên giải: Giải cờ tướng online Master CLB Kỳ Phong cúp Thiện Trúc năm 2021 - Bảng Master
Ngày chơi: 05-12-2021 - Thể loại: Cờ nhanh
Đăng bởi: Đào Anh Duy - Ngày đăng: 06-12-2021

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng online Master CLB Kỳ Phong cúp Thiện Trúc năm 2021 - Bảng Master
Những ván cờ Huỳnh Hào Phát đã chơi
Những ván cờ Nguyễn Văn Hậu đã chơi
Những ván cờ Đào Anh Duy đã đăng
Untitled Document