Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
1. 马八进七 卒3进1 2. 炮八平九 马2进3 3. 车九平八 车1平2 4. 兵三进一 马8进7 5. 马二进三 象7进5 6. 车八进六 炮2平1 7. 车八平七 车2进2 8. 马三进二 炮8进5 9. 炮九平二 士6进5 10. 相三进五 炮1退1 11. 仕四进五 车9平6 12. 马二进三 炮1平3 13. 车七平六 马3进2 14. 车一平四 车6进9 15. 帅五平四 卒3进1 16. 车六进二 炮3进2 17. 马三进一 马7退8 18. 马一进二 象5退7 19. 兵七进一 车2平8 20. 兵七进一 车8进5 21. 兵七平八 车8进2 22. 帅四进一 车8退9 23. 车六退二 炮3退1 24. 车六平五 炮3平6 25. 车五退一 车8进6 26. 仕五进六 车8平9 27. 帅四平五 炮6平5 28. 马七进六 炮5进4 29. 相五退三 车9进2 30. 帅五退一 炮5平8 31. 车五平二 炮8平5 32. 马六进四 炮5退4 33. 车二进四 车9退2 34. 车二平三 士5退6 35. 马四进六 车9平5 36. 帅五平四 炮5平4 37. 车三平四 将5进1 38. 相七进五 车5退3 39. 马六进八 象3进1 40. 车四平六 车5平6 41. 帅四平五 炮4平5 42. 仕六进五 将5平6 43. 帅五平六 车6平3 44. 马八退六 炮5进4 45. 马六退四 车3进3 46. 马四退五 车3平5 47. 车六退四 车5退3 48. 兵三进一 象1退3 49. 兵九进一 将6平5 50. 兵三平四 象3进5 51. 帅六平五 车5进2 52. 兵四进一 车5平1 53. 车六平五 车1平6 54. 兵四平五 象5退7 55. 兵五平六 将5平6 56. 兵六进一
Bán kết 2: Nguyễn Văn Hậu tiên thắng Lê Nguyễn Khang Nhật
Tên giải: Giải cờ tướng online Master CLB Kỳ Phong cúp Thiện Trúc năm 2021 - Bảng Master
Ngày chơi: 05-12-2021 - Thể loại: Cờ nhanh
Đăng bởi: Đào Anh Duy - Ngày đăng: 05-12-2021

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng online Master CLB Kỳ Phong cúp Thiện Trúc năm 2021 - Bảng Master
Những ván cờ Nguyễn Văn Hậu đã chơi
Những ván cờ Lê Nguyễn Khang Nhật đã chơi
Những ván cờ Đào Anh Duy đã đăng
Untitled Document