Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
1. 马八进七 卒3进1 2. 炮八平九 马2进3 3. 车九平八 车1平2 4. 兵三进一 炮8进4 5. 马二进三 马8进7 6. 相七进五 炮2进4 7. 兵七进一 卒3进1 8. 相五进七 炮8平7 9. 车一平二 车9平8 10. 相三进五 车2进4 11. 炮二进二 车8进4 12. 兵九进一 象3进5 13. 马七进六 卒7进1 14. 兵三进一 车8平7 15. 炮九平六 马3进4 16. 炮二平三 马7进6 17. 马六进四 车7平6 18. 车二进六 马4进3 19. 车二平五 炮2进1 20. 车五平六 士6进5 21. 炮三平五 车6进2 22. 车六平三 炮7平5 23. 马三进五 马3退5 24. 车三平五 车6平5 25. 炮六退一 车5平4
Bán kết 1: Đoàn Đức Hiển tiên bại Huỳnh Hào Phát
Tên giải: Giải cờ tướng online Master CLB Kỳ Phong cúp Thiện Trúc năm 2021 - Bảng Master
Ngày chơi: 05-12-2021 - Thể loại: Cờ nhanh
Đăng bởi: Đào Anh Duy - Ngày đăng: 05-12-2021

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng online Master CLB Kỳ Phong cúp Thiện Trúc năm 2021 - Bảng Master
Những ván cờ Đoàn Đức Hiển đã chơi
Những ván cờ Nguyễn Văn Hậu đã chơi
Những ván cờ Đào Anh Duy đã đăng
Untitled Document