Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8 3. 车一平二 卒3进1 4. 兵三进一 马2进3 5. 马八进九 卒1进1 6. 炮八平七 马3进2 7. 马三进四 象7进5 8. 车九进一 士6进5 9. 车二进六 卒1进1 10. 马四进六 炮2进1 11. 兵九进一 车1进5 12. 兵七进一 卒7进1 13. 车二退二 炮8进2 14. 兵七进一 炮8平4 15. 车二进五 马7退8 16. 兵七平八 炮2平3 17. 兵三进一 炮3进6 18. 仕六进五 车1平3 19. 炮七进一 车3平1 20. 炮五进四 马8进6 21. 炮五退二 炮4平5 22. 炮五平八 象5进7 23. 兵五进一 炮5退2 24. 相三进五 炮5进5 25. 仕五进四 象7退5 26. 炮七进一 车1进1 27. 车九退一 炮3退3 28. 马九退七 炮3平5 29. 帅五平六 车1平3 30. 车九进二 车3进2 31. 车九平五 炮5平8 32. 炮七退二 炮8进3 33. 仕四进五 车3进1 34. 帅六进一 炮8退2 35. 车五进一 炮8进1 36. 仕五退四 车3退2 37. 兵八进一 车3平6 38. 车五平二 炮8平7 39. 车二平三 炮7平8
Bảng A: Phạm Thế Nhân - Tiên thua - Đoàn Đức Hiển
Tên giải: Giải cờ tướng Master CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2021
Ngày chơi: 09-01-2021 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Trần Thế Hùng - Ngày đăng: 09-01-2021

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng Master CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2021
Những ván cờ Phạm Thế Nhân đã chơi
Những ván cờ Đoàn Đức Hiển đã chơi
Những ván cờ Trần Thế Hùng đã đăng
Untitled Document