Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
1. H8+7 P3+1 2. P3+1 H2+3 3. H2+3 R1+1 4. E3+5 P7+1 5. C8.9 R1.7 6. C2-1 P7+1 7. E5+3 H8+9 8. E7+5 C8.6 9. H3+2 C6+3 10. R9.8 C2.1 11. H2-3 C6+2 12. R8+2 R9.8 13. C2.3 C6-1 14. R8+2 C6+1 15. R8+3 R7.3 16. H7-8 C6.1 17. H8+9 C1+4 18. P7+1 R8+4 19. C3.7 E3+5 20. P7+1 R8.3 21. R8-4 C1-2 22. H9+7 R+.6 23. A4+5 R6+2 24. R1.4 R6.7 25. H7+5 H3+4 26. H5-3 R3+7 27. R8.9 H4+3 28. R4+4 C1.7 29. K5.4 A6+5 30. H++5 H3-5 31. P5+1 C7+3 32. R4+2 C7+1 33. R4.5 P9+1 34. R9.3 C7.9 35. R3.2 R3-6 36. R5.9 E5-3 37. R2-2 C9+1 38. R2.1 C9.8 39. R1.2 C8.9 40. R2.1 C9.8 41. R1.2
Vòng 6: Phan Trung Nam hoà Ngô Thị Thu Nga
Tên giải: Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Về Đích
Ngày chơi: 10-11-2019 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 20-11-2019

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Về Đích
Những ván cờ Phan Trung Nam đã chơi
Những ván cờ Ngô Thị Thu Nga đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document