Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Thông tin ván đấu:

* Đấu thủ đi tiên:

Họ và tên Diệp Khai Hằng
Ngày sinh  
Đơn vị hiện tại Bình Dương
Các đơn vị đã đầu quân TP.Hồ Chí Minh
Thành tích cao nhất tại giải vô địch quốc gia  
Thứ hạng hoặc danh hiệu để đạt chuẩn đánh Hạng 14 giải vô địch đồng đội toàn quốc 2012


 * Đấu thủ đi hậu:

Họ và tên Đào Quốc Hưng
Ngày sinh  
Đơn vị hiện tại TP.Hồ Chí Minh
Các đơn vị đã đầu quân  
Thành tích cao nhất tại giải vô địch quốc gia Hạng 2 giải vô địch hạng nhất quốc gia 2012
Thứ hạng hoặc danh hiệu để đạt chuẩn đánh Hạng 2 giải vô địch hạng nhất quốc gia 2012
 

Xem cờ bằng:
%20%20%20%201.%20C2.5%20%20%20H8+7%20%20%20%20%20%20%202.%20H2+3%20%20%20R9.8%20%20%20 %20%20%20%203.%20R1.2%20%20%20H2+3%20%20%20%20%20%20%204.%20P7+1%20%20%20P7+1%20%20%20 %20%20%20%205.%20R2+6%20%20%20C8.9%20%20%20%20%20%20%206.%20R2.3%20%20%20C9-1%20%20%20 %20%20%20%207.%20H8+7%20%20%20A4+5%20%20%20%20%20%20%208.%20C8.9%20%20%20C9.7%20%20%20 %20%20%20%209.%20R3.4%20%20%20R1.2%20%20%20%20%20%2010.%20R9.8%20%20%20H7+8%20%20%20 %20%20%2011.%20R4-2%20%20%20H8+7%20%20%20%20%20%2012.%20C5.6%20%20%20C2+4%20%20%20 %20%20%2013.%20E7+5%20%20%20H7-8%20%20%20%20%20%2014.%20R4.2%20%20%20C2-2%20%20%20 %20%20%2015.%20R8+4%20%20%20E7+5%20%20%20%20%20%2016.%20H7+6%20%20%20C7.8%20%20%20 %20%20%2017.%20R2.4%20%20%20C8.7%20%20%20%20%20%2018.%20H6+7%20%20%20H8+9%20%20%20 %20%20%2019.%20H3+1%20%20%20R8+6%20%20%20%20%20%2020.%20P7+1%20%20%20E5+3%20%20%20 %20%20%2021.%20R4.7%20%20%20E3-5%20%20%20%20%20%2022.%20A6+5%20%20%20R8.9%20%20%20 %20%20%2023.%20H7+5%20%20%20E3+5%20%20%20%20%20%2024.%20R7+3%20%20%20R2+1%20%20%20 %20%20%2025.%20C9+4%20%20%20R9.5%20%20%20%20%20%2026.%20C9+3%20%20%20R5.4%20%20%20 %20%20%2027.%20R7+2%20%20%20R4-6%20%20%20%20%20%2028.%20R7.6%20%20%20K5.4%20%20%20 %20%20%2029.%20R8.6%20%20%20K4.5%20%20%20%20%20%2030.%20K5.6%20%20%20R2.1%20%20%20 %20%20%2031.%20C9.8%20%20%20R1-1%20%20%20%20%20%2032.%20C8-3%20%20%20R1+6%20%20%20 %20%20%2033.%20C8.1%20%20%20R1+3%20%20%20%20%20%2034.%20K6+1%20%20%20R1-1%20%20%20 %20%20%2035.%20K6-1%20%20%20R1+1%20%20%20%20%20%2036.%20K6+1%20%20%20R1-3%20%20%20 %20%20%2037.%20R6+2%20%20%20P7+1%20%20%20%20%20%2038.%20C1+3%20%20%20E5-7%20%20%20 %20%20%2039.%20R6-1%20%20%20C2-3%20%20%20%20%20%2040.%20A5+4%20%20%20P7+1%20%20%20
Vòng 7: Diệp Khai Hằng (Bình Dương) Tiên hòa Đào Quốc Hưng (TPHCM)
Tên giải: Giải vô địch cờ tướng hạng nhất quốc gia năm 2013
Ngày chơi: 03-03-2013 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 03-03-2013

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải vô địch cờ tướng hạng nhất quốc gia năm 2013
Những ván cờ Diệp Khai Hằng đã chơi
Những ván cờ Đào Quốc Hưng đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document