Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Vương Thiên Nhất
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Tạ Tĩnh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hồng Trí
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trình Minh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lại Lý Huynh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Học Khiêm
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Triệu Hâm Hâm
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vương Bân
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn

Giải cờ tướng quốc tế danh nhân Hàn Tín Bôi 2018

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 2018 Lại Lý Huynh Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018 Cờ chớp Nhất CN
2 2018 Nguyễn Hoàng Lâm Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018 Cờ chớp Nhì CN
3 2018 Chu Tuấn Hải Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018 Cờ chớp Ba CN
4 2018 Võ Văn Hoàng Tùng Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018 Cờ chớp Ba CN
5 2018 Trịnh Duy Đồng Lớn Giải vô địch cờ tướng Châu Á lần thứ 20 năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
6 2018 Mạnh Thần Lớn Giải vô địch cờ tướng Châu Á lần thứ 20 năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
7 2018 Trình Minh Lớn Giải vô địch cờ tướng Châu Á lần thứ 20 năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
8 2018 Tôn Dật Dương Lớn Giải vô địch cờ tướng Châu Á lần thứ 20 năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
9 2018 Tạ Tĩnh Lớn Giải vô địch cờ tướng Châu Á lần thứ 20 năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhì ĐĐ
10 2018 Tưởng Dung Băng Lớn Giải vô địch cờ tướng Châu Á lần thứ 20 năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhì ĐĐ
11 2018 Hoa Thần Hạo Lớn Giải vô địch cờ tướng Châu Á lần thứ 20 năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhì ĐĐ
12 2018 Cố Bác Văn Lớn Giải vô địch cờ tướng Châu Á lần thứ 20 năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhì ĐĐ
13 2018 Trang Hoành Minh Lớn Giải vô địch cờ tướng Châu Á lần thứ 20 năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Ba ĐĐ
14 2018 Lưu Tử Kiện Lớn Giải vô địch cờ tướng Châu Á lần thứ 20 năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Ba ĐĐ
15 2018 Chu Tông Nghi Lớn Giải vô địch cờ tướng Châu Á lần thứ 20 năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Ba ĐĐ
16 2018 Trần Vạn Uy Lớn Giải vô địch cờ tướng Châu Á lần thứ 20 năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Ba ĐĐ
17 2018 Tào Nham Lỗi Lớn Giải vô địch cờ tướng Châu Á lần thứ 20 năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Khuyến khích
18 2018 Lý Cẩm Hoan Lớn Giải vô địch cờ tướng Châu Á lần thứ 20 năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Khuyến khích
19 2018 Lương Trí Hào Lớn Giải vô địch cờ tướng Châu Á lần thứ 20 năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Khuyến khích
20 2018 Hoàng Học Khiêm Lớn Giải vô địch cờ tướng Châu Á lần thứ 20 năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Khuyến khích

Untitled Document