Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Huỳnh Phương Lan
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Lê Ngọc Thảo
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Si Diệu Long
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lâm Hồ Gia Lộc
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Phương Khải Tú
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Hữu Pháp
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thị Bảo Trân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Văn Diệp Bảo Duy
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lâm Bảo Quốc Anh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Trần Tấn Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyên Khoa
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Hoàng Phương Linh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vương Hoàng Gia Hân
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phạm Anh Quân
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phạm Kim Lâm
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Huỳnh Phương Lan
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Si Diệu Long
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Lê Ngọc Thảo
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Hữu Pháp
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thị Bảo Trân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Văn Diệp Bảo Duy
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phạm Tường Vân Khánh
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Trần Tấn Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyên Khoa
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vương Hoàng Gia Hân
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Hoàng Phương Linh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phạm Anh Quân
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Anh Thy
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phạm Kim Lâm
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Huy Phúc
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Trần Thanh Loan
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Bành Lê Gia Khanh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Bành Lê Hiểu Đình
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Trần Tiến Hoàng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Hồ Hoàng Hải
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Thành Lâm
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Huỳnh Phương Lan
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Si Diệu Long
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Thị Vân Giang
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Bùi Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đào Thị Minh Anh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trương Quang Đăng Khoa
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Hoàng Phương Linh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Vương Hoàng Gia Hân
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Anh Quân
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Kim Lâm
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Huỳnh Phương Lan
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Phan Tuấn
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Si Diệu Long
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Thị Vân Giang
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Bùi Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đào Thị Minh Anh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Tường Vân Khánh
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Vương Hoàng Gia Hân
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Hoàng Phương Linh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Anh Quân
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Anh Thy
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Kim Lâm
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Huy Phúc
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lâm Hồ Gia Lộc
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Hữu Pháp
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thị Bảo Trân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Tường Vân Khánh
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phan Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Hoàng Phương Linh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Kim Lâm
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Hồ Hoàng Hải
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Huỳnh Phương Lan
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Phan Tuấn
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Lâm Hồ Gia Lộc
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Thị Vân Giang
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Hữu Pháp
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thị Bảo Trân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Tường Vân Khánh
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Trần Tấn Phát
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phan Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Hoàng Phương Linh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Hoàng Anh Thy
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Kim Lâm
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Hồ Hoàng Hải
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp

Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 1991 Hoàng Hải Phượng U11 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhì ĐĐ
2 1991 Nguyễn Thị Thanh Nga U11 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhì ĐĐ
3 1991 Trần Thanh Danh U18 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất CN
4 1991 Nguyễn Thị Thanh Nga U11 VĐHS TPHCM hệ phong trào Ba CN
5 1991 Bùi Đình Hiền U15 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất CN
6 1991 Bùi Văn Hiếu U11 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất CN

Untitled Document