Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Vương Thiên Nhất
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Tạ Tĩnh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hồng Trí
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trình Minh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lại Lý Huynh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Học Khiêm
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Triệu Hâm Hâm
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vương Bân
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn

Giải cờ tướng quốc tế danh nhân Hàn Tín Bôi 2018

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 1994 Phạm Công Tuân U18 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Ba CN
2 1994 Nguyễn Nhật Duy U18 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất CN
3 1994 Hoàng Hải Phượng U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất CN
4 1994 Bùi Khánh Châu U11 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Ba CN
5 1993 Trần Thị Thanh Thảo U18 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất ĐĐ
6 1993 Lê Thị Thanh Lan U18 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhất ĐĐ
7 1993 Từ Trung Tín U15 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhì ĐĐ
8 1993 Bùi Văn Hiếu U15 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhì ĐĐ
9 1993 Hoàng Hải Phượng U15 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhì CN
10 1993 Bùi Khánh Châu U11 VĐHS TPHCM hệ phong trào Nhì CN
11 1993 Bùi Đình Hiền U18 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ
12 1993 Nguyễn Nhật Duy U18 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ
13 1993 Nguyễn Duy Cương U11 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhì ĐĐ
14 1993 Từ Trung Tín U11 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhì ĐĐ
15 1993 Nguyễn Hữu Đức U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ
16 1993 Bùi Văn Hiếu U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ
17 1993 Hoàng Hải Phượng U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ
18 1993 Nguyễn Thị Thanh Nga U15 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất ĐĐ
19 1993 Bùi Đình Hiền U18 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Ba CN
20 1993 Nguyễn Nhật Duy U18 VĐHS TPHCM hệ đội tuyển Nhất CN

Untitled Document