Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Tin tức đào tạo


Tổng khai giảng các lớp khóa 49 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng khóa 49 năm 2018 vào các ngày 03&04/03/2018....

Tổng khai giảng các lớp khóa 48 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 khai giảng khóa 48 năm 2018 vào các ngày 02&03/01/2018....

Tổng khai giảng các lớp khóa 47 năm 2017 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng khóa 47 năm 2017 vào các ngày 04&05/12/2017...

Tổng khai giảng các lớp khóa 46 năm 2017 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khóa 46 vào các ngày 01&02/11/2017...

Tổng khai giảng các lớp khóa 45 năm 2017 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng khóa 45 vào các ngày 02&03/10/2017...

Tổng khai giảng các lớp khóa 44 năm 2017 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khóa 44 năm 2017 vào các ngày 04&05/09/2017....

Khai giảng khóa 43 hệ chuyên luyện năm 2017 Bộ môn cờ tướng Quận 3 khai giảng khóa 43 hệ chuyên luyện năm 2017...

Khai giảng khóa 43 hệ phổ thông năm 2017 Bộ môn cờ tướng Quận 3 khai giảng khóa 43 năm 2017 vào các ngày 01&02/08/2017...

Khai giảng khóa 42 hệ chuyên luyện năm 2017 Bộ môn cờ tướng Quận 3 khai giảng khóa 42 hệ chuyên luyện năm 2017...

Khai giảng khóa 42 hệ phổ thông năm 2017 Bộ môn cờ tướng Quận 3 khai giảng khóa 42 hệ phổ thông năm 2017...

Untitled Document