Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Tin tức đào tạo


Tổng khai giảng các lớp khóa 57 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khóa 57 vào các ngày 01 & 02/11/2018....

Tổng khai giảng các lớp khóa 56 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khóa 56 năm 2018 và các ngày 01&02/10/2018...

Tổng khai giảng các lớp khóa 55 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khóa 55 vào các ngày 03&04/09/2018....

Tổng khai giảng các lớp khóa 54 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khóa 54 vào các ngày 01&02/08/2018...

Tổng khai giảng các lớp khóa 53 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khóa 53 năm 2018 vào các ngày 02&03/07/2018...

Khai giảng lớp chuyên đề khai cuộc tháng 6 Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và học tập chuyên sâu các loại khai cuộc hiện hành trong cờ tướng, CLB cờ tướng quận 3 mở lớp chuyên đề...

Tổng khai giảng các lớp khóa 52 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khóa 52 năm 2018...

Tổng khai giảng các lớp khóa 51 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khóa 51 năm 2018 vào các ngày 02&03/05/2018....

Tổng khai giảng các lớp khóa 50 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khóa 50 vào các ngày 02&03/04/2018....

Tổng khai giảng các lớp khóa 49 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng khóa 49 năm 2018 vào các ngày 03&04/03/2018....

Untitled Document