Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Tin tức đào tạo


Tổng khai giảng các lớp khóa 65 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 65 năm 2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 64 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khóa 64 năm 2019 vào các ngày 03&04/06/2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 63 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 63 năm 2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 62 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện vào các ngày 01&02/04/2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 61 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khóa 61 năm 2019 vào các ngày 4&5/3/2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 60 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng khóa 60 năm 2019 vào các ngày 11&12/02/2019....

Tổng khai giảng các lớp khóa 59 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ chuyên luyện và hệ phổ thông khóa 59 năm 2019 vào các ngày 02&03/01/2019....

Tổng khai giảng các lớp khóa 58 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khóa 58 vào các ngày 03&04/12/2018...

Tổng khai giảng các lớp khóa 57 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khóa 57 vào các ngày 01 & 02/11/2018....

Tổng khai giảng các lớp khóa 56 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khóa 56 năm 2018 và các ngày 01&02/10/2018...

Untitled Document