Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Tin tức đào tạo


Khai giảng lớp chuyên đề khai cuộc tháng 6 Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và học tập chuyên sâu các loại khai cuộc hiện hành trong cờ tướng, CLB cờ tướng quận 3 mở lớp chuyên đề...

Tổng khai giảng các lớp khóa 52 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khóa 52 năm 2018...

Tổng khai giảng các lớp khóa 51 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khóa 51 năm 2018 vào các ngày 02&03/05/2018....

Tổng khai giảng các lớp khóa 50 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khóa 50 vào các ngày 02&03/04/2018....

Tổng khai giảng các lớp khóa 49 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng khóa 49 năm 2018 vào các ngày 03&04/03/2018....

Tổng khai giảng các lớp khóa 48 năm 2018 Bộ môn cờ tướng Quận 3 khai giảng khóa 48 năm 2018 vào các ngày 02&03/01/2018....

Tổng khai giảng các lớp khóa 47 năm 2017 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng khóa 47 năm 2017 vào các ngày 04&05/12/2017...

Tổng khai giảng các lớp khóa 46 năm 2017 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khóa 46 vào các ngày 01&02/11/2017...

Tổng khai giảng các lớp khóa 45 năm 2017 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng khóa 45 vào các ngày 02&03/10/2017...

Tổng khai giảng các lớp khóa 44 năm 2017 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khóa 44 năm 2017 vào các ngày 04&05/09/2017....

Untitled Document