Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Tin tức đào tạo


Tổng khai giảng các lớp khóa 71 năm 2020 Bộ môn cờ tướng Quận 3 khai giảng các lớp hệ chuyên luyện và hệ phổ thông vào các ngày 01&02/01/2020....

Tổng khai giảng các lớp khóa 70 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện vào các ngày 02 & 03/12/2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 69 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ chuyên luyện và hệ phổ thông vào các ngày 04&05/11/2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 68 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 68 vào các ngày 01&02/10/2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 67 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 67 vào các ngày 03&04/09/2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 66 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp khoá 66 năm 2019 vào các ngày 05&06/08/2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 65 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 65 năm 2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 64 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khóa 64 năm 2019 vào các ngày 03&04/06/2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 63 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện khoá 63 năm 2019...

Tổng khai giảng các lớp khóa 62 năm 2019 Bộ môn cờ tướng Quận 3 tổng khai giảng các lớp hệ phổ thông và hệ chuyên luyện vào các ngày 01&02/04/2019...

Untitled Document