Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký

Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018

Kết quả các ván đấu:

Vòng Tiên Đội Kết quả Hậu Đội Ngày chơi Ngày đăng
7 Vũ Nguyễn Hoàng Luân Chém Gió Xuyên Tâm Tiên bại Phan Nguyễn Công Minh Con Gà Con 08-07-2018 12-07-2018
7 Huỳnh Hào Phát Con Gà Con Tiên thắng Nguyễn Thành Dũng Chém Gió Xuyên Tâm 08-07-2018 12-07-2018
7 Đặng Trịnh Tuấn Anh Chém Gió Xuyên Tâm Tiên hòa Ngô Thanh Phụng Con Gà Con 08-07-2018 12-07-2018
7 Diệp Phát Tài Con Gà Con Tiên hòa Đỗ Trần Tấn Phát Chém Gió Xuyên Tâm 08-07-2018 12-07-2018
7 Lâm Hồ Gia Phúc Trống Cái Tiên thắng Trương Ngọc Thuận Người Mẫu 08-07-2018 12-07-2018
7 Trần Tiến Huy Người Mẫu Tiên thắng Nguyễn Khánh Trình Trống Cái 08-07-2018 12-07-2018
7 Trần Quang Phúc Trống Cái Tiên bại Đào Anh Duy Người Mẫu 08-07-2018 12-07-2018
7 Ngô Trí Thiện Người Mẫu Tiên bại Ngô Thị Thu Nga Trống Cái 08-07-2018 12-07-2018
7 Phạm Đức Bảo Hoàng Song Pháo Sát Tiên thắng Đoàn Đức Hiển Thần Thái 08-07-2018 12-07-2018
7 Nguyễn Hoàng Phúc Thần Thái Tiên thắng Nguyễn Đình Quỳnh Song Pháo Sát 08-07-2018 12-07-2018
7 Nguyễn Hoàn Đức Song Pháo Sát Tiên bại Đàm Vũ Nhật Thành Thần Thái 08-07-2018 12-07-2018
7 Đinh Trần Thanh Lam Thần Thái Tiên bại Lê Đức Nhân Song Pháo Sát 08-07-2018 12-07-2018
6 Đoàn Đức Hiển Thần Thái Tiên thắng Vũ Nguyễn Hoàng Luân Chém Gió Xuyên Tâm 08-07-2018 11-07-2018
6 Đặng Trịnh Tuấn Anh Chém Gió Xuyên Tâm Tiên bại Nguyễn Hoàng Phúc Thần Thái 08-07-2018 12-07-2018
6 Đàm Vũ Nhật Thành Thần Thái Tiên thắng Trần Lê Ngọc Thảo Chém Gió Xuyên Tâm 08-07-2018 12-07-2018
6 Đỗ Trần Tấn Phát Chém Gió Xuyên Tâm Tiên thắng Đinh Trần Thanh Lam Thần Thái 08-07-2018 12-07-2018
6 Trần Tiến Huy Người Mẫu Tiên thắng Tô Xuân Hải Con Gà Con 08-07-2018 12-07-2018
6 Huỳnh Hào Phát Con Gà Con Tiên bại Đào Anh Duy Người Mẫu 08-07-2018 12-07-2018
6 Ngô Thanh Phụng Con Gà Con Tiên thắng Ngô Trí Thiện Người Mẫu 08-07-2018 12-07-2018
6 Nguyễn Anh Thành Người Mẫu Tiên bại Lê Nguyễn Khang Nhật Con Gà Con 08-07-2018 12-07-2018

Kết quả các vòng đấu:

VÒNG 1
(9 giờ ngày 22/04/2018 tại CLB Hồ Xuân Hương)
Con Gà Con 0,5 - 3,5 Người Mẫu
Chém Gió Xuyên Tâm 4 - 0 Thần Thái
Song Pháo Sát 3,5 - 0,5 Trống Cái
VÒNG 2
(13 giờ ngày 22/04/2018 tại CLB Hồ Xuân Hương)
Người Mẫu 3,5 - 0,5 Trống Cái
Thần Thái 2 - 2 Song Pháo Sát
Con Gà Con 1 - 3 Chém Gió Xuyên Tâm
VÒNG 3
(15 giờ ngày 22/04/2018 tại CLB Hồ Xuân Hương)
Chém Gió Xuyên Tâm 2,5 - 1,5 Người Mẫu
Song Pháo Sát 1 - 3 Con Gà Con
Trống Cái 3 - 1 Thần Thái
VÒNG 4
(13 giờ ngày 10/06/2018 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương)
Người Mẫu 3 - 1 Thần Thái
Con Gà Con 1,5 - 2,5 Trống Cái
Chém Gió Xuyên Tâm 3,5 - 0,5 Song Pháo Sát
VÒNG 5
(15 giờ ngày 10/06/2018 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương)
Song Pháo Sát 3 - 1 Người Mẫu
Trống Cái 1 - 3 Chém Gió Xuyên Tâm
Thần Thái 2,5 - 1,5 Con Gà Con
VÒNG 6
(13 giờ ngày 08/07/2018 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương)
Người Mẫu 2 - 2 Con Gà Con
Thần Thái 3 - 1 Chém Gió Xuyên Tâm
Trống Cái 3 - 1 Song Pháo Sát
VÒNG 7
(15 giờ 30 ngày 08/07/2018 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương)
Trống Cái 2 - 2 Người Mẫu
Song Pháo Sát 2 - 2 Thần Thái
Chém Gió Xuyên Tâm 1 - 3 Con Gà Con

BẢNG BỐC THĂM:

Untitled Document