Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký

Giải cờ tướng vô địch đồng đội CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2018

Kết quả các ván đấu:

Vòng Tiên Đội Kết quả Hậu Đội Ngày chơi Ngày đăng
12 Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Chém Gió Xuyên Tâm Tiên thắng Trần Tiến Huy Người Mẫu 25-11-2018 05-12-2018
12 Vũ Nguyễn Hoàng Luân Chém Gió Xuyên Tâm Tiên thắng Nguyễn Hoàng Yến Người Mẫu 25-11-2018 22-12-2018
12 Trương Ngọc Thuận Người Mẫu Tiên bại Nguyễn Thành Dũng Chém Gió Xuyên Tâm 25-11-2018 22-12-2018
12 Đào Anh Duy Người Mẫu Tiên thắng Đặng Trịnh Tuấn Anh Chém Gió Xuyên Tâm 25-11-2018 22-12-2018
11 Nguyễn Hoàng Yến Người Mẫu Tiên thắng Vũ Nguyễn Hoàng Luân Chém Gió Xuyên Tâm 25-11-2018 05-12-2018
11 Nguyễn Thành Dũng Chém Gió Xuyên Tâm Tiên bại Trần Tiến Huy Người Mẫu 25-11-2018 22-12-2018
11 Đào Anh Duy Người Mẫu Tiên thắng Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Chém Gió Xuyên Tâm 25-11-2018 22-12-2018
11 Đặng Trịnh Tuấn Anh Chém Gió Xuyên Tâm Tiên thắng Ngô Trí Thiện Người Mẫu 25-11-2018 22-12-2018
10 Phan Nguyễn Công Minh Con Gà Con Tiên thắng Đoàn Đức Hiển Thần Thái 24-11-2018 05-12-2018
10 Nguyễn Hoàng Phúc Thần Thái Tiên bại Huỳnh Hào Phát Con Gà Con 24-11-2018 22-12-2018
10 Ngô Thanh Phụng Con Gà Con Tiên thắng Đàm Vũ Nhật Thành Thần Thái 24-11-2018 22-12-2018
10 Đinh Trần Thanh Lam Thần Thái Tiên bại Trần Văn Dũng Con Gà Con 24-11-2018 22-12-2018
10 Lâm Hồ Gia Phúc Trống Cái Tiên hòa Nguyễn Thành Dũng Chém Gió Xuyên Tâm 24-11-2018 22-12-2018
10 Trần Lê Ngọc Thảo Chém Gió Xuyên Tâm Tiên bại Lâm Hồ Gia Lộc Trống Cái 24-11-2018 22-12-2018
10 Nguyễn Khánh Trình Trống Cái Tiên hòa Châu Anh Phong Chém Gió Xuyên Tâm 24-11-2018 22-12-2018
10 Phạm Mạnh Thừa Chém Gió Xuyên Tâm Tiên hòa Ngô Thị Thu Nga Trống Cái 24-11-2018 22-12-2018
10 Nguyễn Hoàng Yến Người Mẫu Tiên thắng Phạm Đức Bảo Hoàng Song Pháo Sát 24-11-2018 22-12-2018
10 Tôn Thất Nguyên Quang Song Pháo Sát Tiên thắng Trương Ngọc Thuận Người Mẫu 24-11-2018 22-12-2018
10 Đào Anh Duy Người Mẫu Tiên thắng Đàm Hải Đăng Song Pháo Sát 24-11-2018 22-12-2018
10 Phạm Hải Đăng Song Pháo Sát Tiên bại Ngô Trí Thiện Người Mẫu 24-11-2018 22-12-2018

Kết quả các vòng đấu:

VÒNG 1
(9 giờ ngày 22/04/2018 tại CLB Hồ Xuân Hương)
Con Gà Con 0,5 - 3,5 Người Mẫu
Chém Gió Xuyên Tâm 4 - 0 Thần Thái
Song Pháo Sát 3,5 - 0,5 Trống Cái
VÒNG 2
(13 giờ ngày 22/04/2018 tại CLB Hồ Xuân Hương)
Người Mẫu 3,5 - 0,5 Trống Cái
Thần Thái 2 - 2 Song Pháo Sát
Con Gà Con 1 - 3 Chém Gió Xuyên Tâm
VÒNG 3
(15 giờ ngày 22/04/2018 tại CLB Hồ Xuân Hương)
Chém Gió Xuyên Tâm 2,5 - 1,5 Người Mẫu
Song Pháo Sát 1 - 3 Con Gà Con
Trống Cái 3 - 1 Thần Thái
VÒNG 4
(13 giờ ngày 10/06/2018 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương)
Người Mẫu 3 - 1 Thần Thái
Con Gà Con 1,5 - 2,5 Trống Cái
Chém Gió Xuyên Tâm 3,5 - 0,5 Song Pháo Sát
VÒNG 5
(15 giờ ngày 10/06/2018 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương)
Song Pháo Sát 3 - 1 Người Mẫu
Trống Cái 1 - 3 Chém Gió Xuyên Tâm
Thần Thái 2,5 - 1,5 Con Gà Con
VÒNG 6
(13 giờ ngày 08/07/2018 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương)
Người Mẫu 2 - 2 Con Gà Con
Thần Thái 3 - 1 Chém Gió Xuyên Tâm
Trống Cái 3 - 1 Song Pháo Sát
VÒNG 7
(15 giờ 30 ngày 08/07/2018 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương)
Trống Cái 2 - 2 Người Mẫu
Song Pháo Sát 2 - 2 Thần Thái
Chém Gió Xuyên Tâm 1 - 3 Con Gà Con
VÒNG 8
(09 giờ ngày 24/11/2018 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương)
Người Mẫu 2 - 2 Chém Gió Xuyên Tâm
Con Gà Con 2,5 - 1,5 Song Pháo Sát
Thần Thái 3 - 1 Trống Cái
VÒNG 9
(13 giờ ngày 24/11/2018 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương)
Thần Thái 1 - 3 Người Mẫu
Trống Cái 2 - 2 Con Gà Con
Song Pháo Sát 1 - 3 Chém Gió Xuyên Tâm
VÒNG 10
(15 giờ 30 ngày 24/11/2018 tại lầu 3 CLB Hồ Xuân Hương)
Người Mẫu 3 - 1 Song Pháo Sát
Chém Gió Xuyên Tâm 1,5 - 2,5 Trống Cái
Con Gà Con 4 - 0 Thần Thái

BẢNG BỐC THĂM:

Untitled Document