Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký


BẢNG XẾP HẠNG
GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG NĂM 2018
(sau 10 vòng)

 

HẠNG ĐỘI

ĐIỂM TRẬN

ĐIỂM VÁN

TRẬN ĐỐI KHÁNG BỐC THĂM
1 Chém Gió Xuyên Tâm 13 24½ 3
2 Người Mẫu 13 24½ 1
3 Con Gà Con 10 21 0
4 Trống Cái 10 18 0
5 Thần Thái 8 15½ 0
6 Song Pháo Sát 6 16½ 0

XẠ THỦ VƯƠNG
GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG NĂM 2018
(chung cuộc)

HẠNG KỲ THỦ ĐỘI ĐIỂM VÁN HỆ SỐ ĐẤU THỦ THỨ HẠNG CỦA ĐỘI
1 Ngô Trí Thiện Người Mẫu 8 25½ 2
2 Ngô Thị Thu Nga Trống Cái 7 31½ 4
3 Đoàn Đức Hiển Thần Thái 6 30 5
4 Nguyễn Thành Dũng Chém Gió Xuyên Tâm 5 37 1
5 Vũ  Nguyễn Hoàng Luân Chém Gió Xuyên Tâm 5 34½ 1
6 Trần Văn Dũng Con Gà Con 5 31½ 3
7 Ngô Thanh Phụng Con Gà Con 36½ 3
8 Nguyễn Đình Quỳnh Song Pháo Sát 33 6
9 Đào Anh Duy Người Mẫu 32 2
10 Huỳnh Hào Phát Con Gà Con 4 34 3
11 Lâm  Hồ Gia Lộc Trống Cái 4 30 4
12 Đàm Vũ Nhật Thành Thần Thái 4 27½ 5
13 Châu Anh Phong Chém Gió Xuyên Tâm 39½ 1
14 Lâm Hồ Gia Phúc Trống Cái 36 4
15 Phan Nguyễn Công Minh Con Gà Con 35½ 3
16 Phạm Lê Tuấn Song Pháo Sát 35 6
17 Trần Tiến Huy Người Mẫu 33 2
18 Nguyễn  Hoàng Phúc Thần Thái 3 41 5
19 Nguyễn  Khánh Trình Trống Cái 3 37½ 4
20 Phạm Mạnh Thừa Chém Gió Xuyên Tâm 41½ 1
21 Lê Đức Nhân Song Pháo Sát 35½ 6
22 Trần Lê Ngọc Thảo Chém Gió Xuyên Tâm 30 1
23 Trương  Ngọc Thuận Người Mẫu 2 36½ 2
24 Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Chém Gió Xuyên Tâm 2 34½ 1
25 Nguyễn Hoàng Yến Người Mẫu 2 31½ 2
26 Trần Trung Cang Thần Thái 2 31½ 5
27 Huỳnh Lin Đa Người Mẫu 2 30½ 2
28 Tôn Thất Nguyên Quang Song Pháo Sát 2 29½ 6
29 Ngô Hồ Thanh Trúc Người Mẫu 2 27½ 2
30 Phạm Đức Bảo Hoàng Song Pháo Sát 43½ 6
31 Hồng Lê Minh Thông Con Gà Con 32 3
32 Đàm Hải Đăng Song Pháo Sát 28 6
33 Phạm Thế Kỷ Chém Gió Xuyên Tâm 26 1
34 Đỗ  Trần Tấn Phát Chém Gió Xuyên Tâm 24 1
35 Đặng  Trịnh Tuấn Anh Chém Gió Xuyên Tâm 1 32 1
36 Tô Xuân Hải Con Gà Con 1 28 3
37 Lê Nguyễn Khang Nhật Con Gà Con 1 22 3
38 Phạm Hải Đăng Song Pháo Sát ½ 31 6
39 Tạ Tiến Tuân Song Pháo Sát ½ 30 6
40 Lý Bảo Long Thần Thái ½ 27 5
41 Trần Quang Phúc Trống Cái ½ 25½ 4
42 Trần Hoàng Tiểu Nhật Người Mẫu ½ 24 2
43 Diệp Phát Tài Con Gà Con ½ 24 3
44 Đinh Trần Thanh Lam Thần Thái 0 41½ 5
45 Nguyễn Xuân Minh Trống Cái 0 26½ 4
46 Vương Văn Hùng Thần Thái 0 24½ 5
47 Lai Phúc Định Con Gà Con 0 23½ 3
48 Nguyễn Hoàn Đức Song Pháo Sát 0 23 6
49 Nguyễn Anh Thành Người Mẫu 0 21 2
50 Nguyễn Như Việt Trống Cái 0 21 4

PHONG CÁCH
GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG NĂM 2018
(chung cuộc)

HẠNG ĐỘI TRANG PHỤC TÁC PHONG THI ĐẤU TÁC PHONG SINH HOẠT TỔNG ĐIỂM
1 Trống Cái 4 4 3 11
2 Con Gà Con 2 4 4 10
2 Thần Thái 2 4 4 10
4 Người Mẫu 4 2 3 9
5 Song Pháo Sát 1 3 4 8
6 Chém Gió Xuyên Tâm 3 3 1 7
Untitled Document