Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký

BẢNG XẾP HẠNG
GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG NĂM 2018
(sau 7 vòng)

HẠNG ĐỘI

ĐIỂM TRẬN

ĐIỂM VÁN

TRẬN ĐỐI KHÁNG BỐC THĂM
1 Chém Gió Xuyên Tâm

10

18,0

0
2 Người Mẫu

8

16,5

0
3 Trống Cái

7

12,5

0
4 Song Pháo Sát

6

13

0
5 Thần Thái

6

11,5

0
6 Con Gà Con

5

12,5

0

XẠ THỦ VƯƠNG
GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG NĂM 2018
(sau 7 vòng)

HẠNG KỲ THỦ ĐỘI ĐIỂM VÁN HỆ SỐ ĐẤU THỦ THỨ HẠNG CỦA ĐỘI
1 Ngô Trí Thiện Người Mẫu 5 14½ 2
2 Ngô Thị Thu Nga Trống Cái 15½ 3
3 Nguyễn Đình Quỳnh Song Pháo Sát 13½ 4
4 Trần Văn Dũng Con Gà Con 4 16 6
5 Đoàn Đức Hiển Thần Thái 4 14½ 5
6 Nguyễn Thành Dũng Chém Gió Xuyên Tâm 17½ 1
7 Vũ  Nguyễn Hoàng Luân Chém Gió Xuyên Tâm 3 18 1
8 Phạm Lê Tuấn Song Pháo Sát 3 17 4
9 Đào Anh Duy Người Mẫu 3 15 2
10 Đàm Vũ Nhật Thành Thần Thái 3 13 5
11 Châu Anh Phong Chém Gió Xuyên Tâm 21 1
12 Nguyễn  Khánh Trình Trống Cái 21 3
13 Lâm Hồ Gia Phúc Trống Cái 15 3
14 Lâm  Hồ Gia Lộc Trống Cái 14 3
15 Nguyễn  Hoàng Phúc Thần Thái 2 21½ 5
16 Ngô Thanh Phụng Con Gà Con 2 20 6
17 Trịnh Quốc Trọng Nghĩa Chém Gió Xuyên Tâm 2 19 1
18 Trương  Ngọc Thuận Người Mẫu 2 18 2
19 Huỳnh Lin Đa Người Mẫu 2 17 2
20 Phạm Mạnh Thừa Chém Gió Xuyên Tâm 2 16½ 1
21 Trần Trung Cang Thần Thái 2 16½ 5
22 Trần Tiến Huy Người Mẫu 2 13½ 2
23 Huỳnh Hào Phát Con Gà Con 17 6
24 Hồng Lê Minh Thông Con Gà Con 16½ 6
25 Trần Lê Ngọc Thảo Chém Gió Xuyên Tâm 13½ 1
26 Phạm Thế Kỷ Chém Gió Xuyên Tâm 12½ 1
27 Đàm Hải Đăng Song Pháo Sát 12 4
28 Đỗ  Trần Tấn Phát Chém Gió Xuyên Tâm 10½ 1
29 Phạm Đức Bảo Hoàng Song Pháo Sát 1 20½ 4
30 Nguyễn Hoàng Yến Người Mẫu 1 14½ 2
31 Ngô Hồ Thanh Trúc Người Mẫu 1 14½ 2
32 Lê Đức Nhân Song Pháo Sát 1 14½ 4
33 Tô Xuân Hải Con Gà Con 1 14 6
34 Tôn Thất Nguyên Quang Song Pháo Sát 1 13½ 4
35 Phan Nguyễn Công Minh Con Gà Con 1 13½ 6
36 Lê Nguyễn Khang Nhật Con Gà Con 1 9 6
37 Lý Bảo Long Thần Thái 1 15 5
38 Đặng  Trịnh Tuấn Anh Chém Gió Xuyên Tâm ½ 14 1
39 Tạ Tiến Tuân Song Pháo Sát ½ 14 4
40 Trần Quang Phúc Trống Cái ½ 13½ 3
41 Trần Hoàng Tiểu Nhật Người Mẫu ½ 12 2
42 Phạm Hải Đăng Song Pháo Sát ½ 12 4
43 Diệp Phát Tài Con Gà Con ½ 12 6
44 Nguyễn Hoàn Đức Song Pháo Sát 0 13 4
45 Đinh Trần Thanh Lam Thần Thái 0 12½ 5
46 Vương Văn Hùng Thần Thái 0 12 5
47 Nguyễn Xuân Minh Trống Cái 0 11½ 3
48 Lai Phúc Định Con Gà Con 0 11½ 6
49 Nguyễn Anh Thành Người Mẫu 0 11 2
50 Nguyễn Như Việt Trống Cái 0 10 3

PHONG CÁCH
GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG NĂM 2018
(sau 7 vòng)

HẠNG ĐỘI TRANG PHỤC TÁC PHONG THI ĐẤU TÁC PHONG SINH HOẠT TỔNG ĐIỂM
1 Con Gà Con 2 3 3 8
1 Trống Cái 3 3 2 8
1 Thần Thái 2 3 3 8
3 Người Mẫu 3 2 2 7
5 Song Pháo Sát 1 2 3 6
5 Chém Gió Xuyên Tâm 3 2 1 6
Untitled Document