Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Hệ phổ thông
Hệ chuyên đề
Hệ phổ thông > Lớp 2: Sức tính > Mã lớp: 2ST1 > Đòn phối hợp 1: Mã góc, mã cánh, mã khẩu.

Sức tính nghĩa là khả năng tính toán nước cờ đi sao cho hiệu quả , đạt được mục tiêu đề ra. Đến với lớp học này, học viên sẽ được nâng cao về sức tính. Song song đó những khái niệm cơ bản nhất của cờ tướng cũng sẽ được chúng tôi giới thiệu tới các học viên. Học viên sẽ được giới thiệu 4/12 đòn phối hợp bắt tướng cơ bản trong cờ tướng bao gồm những kiến thức cơ bản sau đây:

- Đòn phối hợp là gì?

- Đòn phối hợp mã góc là gì và sử dụng như thế nào?

- Đòn phối hợp mã cánh là gì và sử dụng như thế nào?

- Đòn phối hợp mã khẩu là gì và sử dụng như thế nào?
Untitled Document