Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Dương Hồ Bảo Duy
Nhóm tuổi: U27
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U27
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Diệp Phát Tài
Nhóm tuổi: U27
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Thành Công
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Phúc Trường
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lê Văn Thịnh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyên Khoa
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn

Giải cờ tướng Mai Thanh Minh năm 2018

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG

Untitled Document