Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Đào Anh Duy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đào Anh Duy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Bùi Minh Hiếu
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Song Khôi
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Hoàng Nhật Nam
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Trí Đức
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lê Đoàn Phương Uyên
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Đoàn Phương Uyên
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Đoàn Phương Uyên
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Kim Anh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Trương Diệu Huyền
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Hoàng Kim
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Bùi Phương Hằng
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Trương Đỗ Cát Vy
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đinh Huỳnh Kim Ngân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Ngọc Hiếu
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Trường Khang Thịnh
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Trường Khang Thịnh
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Minh Thắng
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Thái Hoàng Khang
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lý Tường Hưng
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Huỳnh Thiên Thư
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Lê Thảo Nhi
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Ngọc Vũ Tâm
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Tạ Nguyễn Minh Hà
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn

Giải cờ tướng thể thao học sinh TPHCM NH 2017-2018

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG

Untitled Document