Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Nguyễn Hoàng Yến
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Huỳnh Thiên Kim
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Hoàng Tiểu Nhật
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Hoàng Yến
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Huỳnh Thiên Kim
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Hoàng Yến
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Huỳnh Thiên Kim
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Hoàng Yến
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Hoàng Yến
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Trần Huỳnh Thiên Kim
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp

Giải cờ tướng Đại Hội TDTT TPHCM 2018

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG

Untitled Document