Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Vương Thiên Nhất
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Tạ Tĩnh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hồng Trí
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trình Minh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lại Lý Huynh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Học Khiêm
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Triệu Hâm Hâm
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vương Bân
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn

Giải cờ tướng quốc tế danh nhân Hàn Tín Bôi 2018

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 2018 Vương Thiên Nhất Lớn Giải cờ tướng quốc tế danh nhân Hàn Tín Bôi 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
2 2018 Tạ Tĩnh Lớn Giải cờ tướng quốc tế danh nhân Hàn Tín Bôi 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
3 2018 Hồng Trí Lớn Giải cờ tướng quốc tế danh nhân Hàn Tín Bôi 2018 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
4 2018 Trình Minh Lớn Giải cờ tướng quốc tế danh nhân Hàn Tín Bôi 2018 Cờ tiêu chuẩn Khuyến khích
5 2018 Lại Lý Huynh Lớn Giải cờ tướng quốc tế danh nhân Hàn Tín Bôi 2018 Cờ tiêu chuẩn Khuyến khích
6 2018 Hoàng Học Khiêm Lớn Giải cờ tướng quốc tế danh nhân Hàn Tín Bôi 2018 Cờ tiêu chuẩn Khuyến khích
7 2018 Triệu Hâm Hâm Lớn Giải cờ tướng quốc tế danh nhân Hàn Tín Bôi 2018 Cờ tiêu chuẩn Khuyến khích
8 2018 Vương Bân Lớn Giải cờ tướng quốc tế danh nhân Hàn Tín Bôi 2018 Cờ tiêu chuẩn Khuyến khích
9 2018 Nguyễn Hoàng Yến Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
10 2018 Đàm Thùy Dung Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
11 2018 Ngô Thị Thu Nga Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
12 2018 Trần Tuệ Doanh Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
13 2018 Lại Lý Huynh Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
14 2018 Nguyễn Minh Nhật Quang Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
15 2018 Tôn Thất Nhật Tân Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
16 2018 Uông Dương Bắc Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
17 2018 Đàm Thùy Dung Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018 Cờ chớp Nhất CN
18 2018 Nguyễn Hoàng Yến Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018 Cờ chớp Nhì CN
19 2018 Lê Thị Kim Loan Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018 Cờ chớp Ba CN
20 2018 Nguyễn Huỳnh Phương Lan Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2018 Cờ chớp Ba CN

Untitled Document