Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lại Lý Huynh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trềnh A Sáng
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Uông Dương Bắc
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Diệp Khai Nguyên
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lê Thị Kim Loan
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Tuệ Doanh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Hoàng Yến
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đàm Thị Thùy Dung
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lại Lý Huynh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Anh Quân
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trềnh A Sáng
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Minh Hưng
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Hoàng Yến
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Hồ Thị Thanh Hồng
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Huỳnh Phương Lan
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Thu Hà
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Minh Nhật Quang
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Hà Văn Tiến
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Lại Lý Huynh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Hoàng Lâm
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Hoàng Yến
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Hồ Thị Thanh Hồng
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Trần Tuệ Doanh
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lê Thị Kim Loan
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp

Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 2021 Lại Lý Huynh Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
2 2021 Trềnh A Sáng Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
3 2021 Uông Dương Bắc Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ tiêu chuẩn Ba CN
4 2021 Diệp Khai Nguyên Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ tiêu chuẩn Ba CN
5 2021 Lê Thị Kim Loan Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
6 2021 Trần Tuệ Doanh Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
7 2021 Nguyễn Hoàng Yến Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ tiêu chuẩn Ba CN
8 2021 Đàm Thị Thùy Dung Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ tiêu chuẩn Ba CN
9 2021 Lại Lý Huynh Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ nhanh Nhất CN
10 2021 Nguyễn Anh Quân Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ nhanh Nhì CN
11 2021 Trềnh A Sáng Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ nhanh Ba CN
12 2021 Nguyễn Minh Hưng Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ nhanh Ba CN
13 2021 Nguyễn Hoàng Yến Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ nhanh Nhất CN
14 2021 Hồ Thị Thanh Hồng Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ nhanh Nhì CN
15 2021 Nguyễn Huỳnh Phương Lan Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ nhanh Ba CN
16 2021 Phạm Thu Hà Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ nhanh Ba CN
17 2021 Nguyễn Minh Nhật Quang Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ chớp Nhất CN
18 2021 Hà Văn Tiến Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ chớp Nhì CN
19 2021 Lại Lý Huynh Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ chớp Ba CN
20 2021 Nguyễn Hoàng Lâm Lớn Giải Vô địch Cờ tướng Toàn quốc 2021 cúp Phương Trang Cờ chớp Ba CN

Untitled Document