Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phạm Minh Thắng
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Hoàng My
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Hoàng My
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Nguyễn Khang Nhật
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lê Nguyễn Khang Nhật
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lê Nguyễn Khang Nhật
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Hoàng Trọng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn

Giải cờ tướng năng khiếu TPHCM năm 2019

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 2019 Ngô Trí Thiện U15 Giải cờ tướng năng khiếu TPHCM năm 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
2 2019 Ngô Trí Thiện U15 Giải cờ tướng năng khiếu TPHCM năm 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
3 2019 Phạm Minh Thắng U15 Giải cờ tướng năng khiếu TPHCM năm 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
4 2019 Ngô Trí Thiện U15 Giải cờ tướng năng khiếu TPHCM năm 2019 Cờ nhanh Ba CN
5 2019 Ngô Hồ Thanh Trúc U13 Giải cờ tướng năng khiếu TPHCM năm 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
6 2019 Ngô Hồ Thanh Trúc U13 Giải cờ tướng năng khiếu TPHCM năm 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
7 2019 Nguyễn Hoàng My U13 Giải cờ tướng năng khiếu TPHCM năm 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhất ĐĐ
8 2019 Ngô Hồ Thanh Trúc U13 Giải cờ tướng năng khiếu TPHCM năm 2019 Cờ nhanh Nhất CN
9 2019 Ngô Hồ Thanh Trúc U13 Giải cờ tướng năng khiếu TPHCM năm 2019 Cờ nhanh Nhất ĐĐ
10 2019 Nguyễn Hoàng My U13 Giải cờ tướng năng khiếu TPHCM năm 2019 Cờ nhanh Nhất ĐĐ
11 2019 Lê Nguyễn Khang Nhật U11 Giải cờ tướng năng khiếu TPHCM năm 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
12 2019 Lê Nguyễn Khang Nhật U11 Giải cờ tướng năng khiếu TPHCM năm 2019 Cờ tiêu chuẩn Ba ĐĐ
13 2019 Phan Huy Hoàng U11 Giải cờ tướng năng khiếu TPHCM năm 2019 Cờ tiêu chuẩn Ba ĐĐ
14 2019 Lê Nguyễn Khang Nhật U11 Giải cờ tướng năng khiếu TPHCM năm 2019 Cờ nhanh Ba ĐĐ
15 2019 Phan Huy Hoàng U11 Giải cờ tướng năng khiếu TPHCM năm 2019 Cờ nhanh Ba ĐĐ
16 2019 Nguyễn Hoàng Trọng U09 Giải cờ tướng năng khiếu TPHCM năm 2019 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
17 2019 Uông Dương Bắc Lớn Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
18 2019 Lại Lý Huynh Lớn Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
19 2019 Vũ Quốc Đạt Lớn Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2019 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
20 2019 Nguyễn Anh Mẫn Lớn Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2019 Cờ tiêu chuẩn Ba CN

Untitled Document