Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Hà Văn Tiến
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Anh Mẫn
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Anh Quân
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đặng Cửu Tùng Lân
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Hoàng Yến
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đàm Thị Thùy Dung
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Phi Liêm
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hồ Thị Thanh Hồng
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hà Văn Tiến
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Minh Nhật Quang
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Anh Quân
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đặng Hữu Trang
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Hồ Thị Thanh Hồng
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Hoàng Yến
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Phi Liêm
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lê Thị Kim Loan
Nhóm tuổi: Lớn
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp

Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2019

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 2019 Hà Văn Tiến Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
2 2019 Nguyễn Anh Mẫn Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
3 2019 Nguyễn Anh Quân Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
4 2019 Đặng Cửu Tùng Lân Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
5 2019 Nguyễn Hoàng Yến Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
6 2019 Đàm Thị Thùy Dung Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
7 2019 Nguyễn Phi Liêm Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
8 2019 Hồ Thị Thanh Hồng Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
9 2019 Hà Văn Tiến Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2019 Cờ chớp Nhất CN
10 2019 Nguyễn Minh Nhật Quang Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2019 Cờ chớp Nhì CN
11 2019 Nguyễn Anh Quân Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2019 Cờ chớp Ba CN
12 2019 Đặng Hữu Trang Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2019 Cờ chớp Ba CN
13 2019 Hồ Thị Thanh Hồng Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2019 Cờ chớp Nhất CN
14 2019 Nguyễn Hoàng Yến Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2019 Cờ chớp Nhì CN
15 2019 Nguyễn Phi Liêm Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2019 Cờ chớp Ba CN
16 2019 Lê Thị Kim Loan Lớn Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2019 Cờ chớp Ba CN
17 2019 Nguyễn Khôi Nguyên U07 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
18 2019 Đoàn Ngọc Thiên Anh U07 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
19 2019 Hoàng Thiện Nhân U07 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
20 2019 Nguyễn Huy Phúc U09 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2019 Cờ nhanh Ba CN

Untitled Document