Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Huỳnh Phương Lan
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Lê Ngọc Thảo
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Si Diệu Long
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lâm Hồ Gia Lộc
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Phương Khải Tú
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Hữu Pháp
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thị Bảo Trân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Văn Diệp Bảo Duy
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lâm Bảo Quốc Anh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Trần Tấn Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyên Khoa
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Hoàng Phương Linh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vương Hoàng Gia Hân
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phạm Anh Quân
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phạm Kim Lâm
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Huỳnh Phương Lan
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Si Diệu Long
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Trần Lê Ngọc Thảo
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Hữu Pháp
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thị Bảo Trân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Văn Diệp Bảo Duy
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phạm Tường Vân Khánh
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Trần Tấn Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đỗ Nguyên Khoa
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Vương Hoàng Gia Hân
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Hoàng Phương Linh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phạm Anh Quân
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Hoàng Anh Thy
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Phạm Kim Lâm
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Nguyễn Huy Phúc
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đinh Trần Thanh Loan
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Bành Lê Gia Khanh
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Bành Lê Hiểu Đình
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ truyền thống
Trần Tiến Hoàng
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Hồ Hoàng Hải
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Thành Lâm
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ truyền thống
Nguyễn Huỳnh Phương Lan
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Si Diệu Long
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Thị Vân Giang
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Bùi Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đào Thị Minh Anh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Trương Quang Đăng Khoa
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Hoàng Phương Linh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Vương Hoàng Gia Hân
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Anh Quân
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Kim Lâm
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Huỳnh Phương Lan
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Phan Tuấn
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Si Diệu Long
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Thị Vân Giang
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Lâm Xuân Thy
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Bùi Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Đào Thị Minh Anh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Tường Vân Khánh
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Trí Thiện
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Phan Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Vương Hoàng Gia Hân
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Hoàng Phương Linh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Anh Quân
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Hoàng Anh Thy
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Phạm Kim Lâm
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ nhanh
Nguyễn Huy Phúc
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ nhanh
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lâm Hồ Gia Lộc
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Hữu Pháp
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thị Bảo Trân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Trần Tiến Huy
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Tường Vân Khánh
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phan Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Hoàng Phương Linh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Kim Lâm
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Hồ Hoàng Hải
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Huỳnh Phương Lan
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lại Quỳnh Tiên
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Phan Tuấn
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Lâm Hồ Gia Lộc
Nhóm tuổi: U20
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Thị Vân Giang
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Võ Hồ Lan Anh
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Hữu Pháp
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phan Trọng Tín
Nhóm tuổi: U18
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Mai Phương
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thị Bảo Trân
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đoàn Đức Hiển
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phan Nguyễn Công Minh
Nhóm tuổi: U15
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Tường Vân Khánh
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Thừa Ân
Nhóm tuổi: U13
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Trần Tấn Phát
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Huỳnh Hào Phát
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Ngô Hồ Thanh Trúc
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đinh Trần Thanh Lam
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phan Huy Hoàng
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Tấn Phát
Nhóm tuổi: U11
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Bùi Hồng Ngọc
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Hoàng Phương Linh
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Đỗ Mạnh Thắng
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Hoàng Nhật Minh Huy
Nhóm tuổi: U09
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Hoàng Anh Thy
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Phạm Kim Lâm
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nữ
Thể loại: Cờ chớp
Lê Thế Bảo
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp
Nguyễn Hồ Hoàng Hải
Nhóm tuổi: U07
Giới tính: Nam
Thể loại: Cờ chớp

Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018

Chọn tên giải:
Chọn loại giải:
Chọn tên kỳ thủ:
Chọn đơn vị thi đấu:
Chọn nhóm tuổi:
Chọn năm:


STT NĂM TÊN VẬN ĐỘNG VIÊN NHÓM TUỔI TÊN GIẢI ĐẤU THỂ LOẠI THÀNH TÍCH HUY CHƯƠNG
1 2018 Lại Quỳnh Tiên U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
2 2018 Nguyễn Huỳnh Phương Lan U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
3 2018 Trần Lê Ngọc Thảo U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
4 2018 Si Diệu Long U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
5 2018 Lâm Hồ Gia Lộc U20 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
6 2018 Võ Hồ Lan Anh U18 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
7 2018 Nguyễn Lâm Xuân Thy U18 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
8 2018 Nguyễn Phương Khải Tú U18 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
9 2018 Đinh Hữu Pháp U18 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
10 2018 Phan Trọng Tín U18 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
11 2018 Ngô Thị Bảo Trân U15 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
12 2018 Đỗ Mai Phương U15 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
13 2018 Phan Nguyễn Công Minh U15 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
14 2018 Văn Diệp Bảo Duy U15 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
15 2018 Lâm Bảo Quốc Anh U15 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
16 2018 Trần Tiến Huy U15 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
17 2018 Ngô Thừa Ân U13 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhì CN
18 2018 Ngô Trí Thiện U13 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Nhất CN
19 2018 Đỗ Trần Tấn Phát U13 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Ba CN
20 2018 Huỳnh Hào Phát U13 Giải vô địch cờ tướng trẻ, trẻ nhanh và chớp nhoáng toàn quốc 2018 Cờ tiêu chuẩn Ba CN

Untitled Document