Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký

Sinh hoạt chuyên đề trung cuộc: Chiến thuật "Điệu hổ ly sơn"

Ý kiến người xem (0)


Bài giảng

Sinh hoạt chuyên đề trung cuộc: Chiến thuật "Điệu hổ ly sơn"


Sinh hoạt chuyên đề khai cuộc: Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh


Sinh hoạt chuyên đề cờ tàn căn bản: Đơn xa đối đơn pháo song tượng


Sinh hoạt chuyên đề khai cuộc: Trung pháo tuần hà xa đối bình phong mã tam binh sớm


Sinh hoạt chuyên đề khai cuộc: Thuận pháo quá hà xa


Sinh hoạt chuyên đề trung cuộc: Xa mã lãnh chiêu


Sinh hoạt chuyên đề khai cuộc: Hoành xa thất lộ mã


Sinh hoạt chuyên đề: Cờ tàn cơ bản - Đơn xa đối mã song tượng


Sinh hoạt chuyên đề: Tâm lý chiến phần 2: Cảm giác cờ


Sinh hoạt chuyên đề: Vận quân công kích


Sinh hoạt chuyên đề kỹ thuật cơ bản nước dừng


Sinh hoạt chuyên đề khai cuộc: Khí mã hãm xa


Sinh hoạt chuyên đề: Đơn xa đối mã song sĩ


Pháo trùng (1)


Mã thắng một sĩ

Ván đấu

TTTT Chung kết: Uông Dương Bắc vs Nguyễn Minh Nhật Quang


TTTT Bán kết 1 cờ chớp sinh tử: Nguyễn Minh Nhật Quang vs Đoàn Đức Hiển


TTTT Bán kết 1: Đoàn Đức Hiển vs Nguyễn Minh Nhật Quang


TTTT Vòng 5: Nguyễn Minh Nhật Quang vs Ngô Thị Thu Nga


TTTT Vòng 4: Phạm Hải Đăng vs Nguyễn Minh Nhật Quang


TTTT Vòng 3: Uông Dương Bắc vs Nguyễn Khánh Trình


TTTT Vòng 2: Lê Đức Nhân vs Nguyễn Minh Nhật Quang


TTTT Vòng 1: Uông Dương Bắc vs Đoàn Đức Hiển


Chung kết lượt về: Trịnh Quốc Trọng Nghĩa (Chém Gió Xuyên Tâm) vs Trần Tiến Huy (Người Mẫu)


Chung kết lượt đi: Nguyễn Hoàng Yến (Người Mẫu) vs Vũ Nguyễn Hoàng Luân (Chém Gió Xuyên Tâm)

Tin tức

Video lễ bế mạc giải cờ tướng Master CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2019


Sinh hoạt chuyên đề giới thiệu danh thủ: Đặc cấp đại sư Uông Dương - Kỳ Vương thứ 20


Sinh hoạt chuyên đề: Giới thiệu đặc cấp đại sư Hứa Ngân Xuyên


Phóng sự giải cờ tướng trẻ cúp Mai Thanh Minh năm 2015


Phóng sự giải cờ tướng trẻ cúp Mai Thanh Minh năm 2014


Phỏng vấn Quốc tế đại sư Mai Thanh Minh năm 2000

Untitled Document