Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký

TTTT Vòng 6: Vũ Nguyễn Hoàng Luân vs Đoàn Đức Hiển

Ý kiến người xem (0)


Bài giảng

Sinh hoạt chuyên đề khai cuộc: Trung pháo trực xa tam lộ mã đối bình phong mã tam binh tả pháo phong xa


Sinh hoạt chuyên đề tàn cuộc: Pháo chốt đối sĩ tượng toàn (Phần 2)


Sinh hoạt chuyên đề khai cuộc: Trung pháo trực xa lưỡng đầu xà đối thuận pháo hoành xa hữu biên pháo


Sinh hoạt chuyên đề tàn cuộc: Pháo mã song chốt đối pháo mã sĩ tượng toàn


Sinh hoạt chuyên đề những chiến lý đối lập phần 3: Chắc và Lỏng


Sinh hoạt chuyên đề khai cuộc: Trung pháo đối phản cung mã hoành xa


Sinh hoạt chuyên đề tàn cuộc: Pháo chốt đối sĩ tượng toàn (1)


Sinh hoạt chuyên đề khai cuộc: Phi tượng đối tả trung pháo


Sin hoạt chuyên đề tàn cuộc: Đơn xa đối pháo song sĩ


Sinh hoạt chuyên đề trung cuộc: Chiến thuật "Điệu hổ ly sơn"

Ván đấu

TTTT Vòng 6: Vũ Nguyễn Hoàng Luân vs Đoàn Đức Hiển


TTTT Vòng 5: Đoàn Đức Hiển vs Phan Thành Việt


TTTT Vòng 4: Phan Thành Việt vs Vũ Nguyễn Hoàng Luân


TTTT Vòng 3: Vũ Nguyễn Hoàng Luân vs Huỳnh Hào Phát


TTTT Vòng 2: Tôn Thất Nguyên Quang vs Đoàn Đức Hiển


TTTT Vòng 1: Nguyễn Đình Hoàng vs Trần Văn Dũng


TTTT Trận chung kết: Lâm Hồ Gia Phúc (Phạm Ngọc Thạch) vs Hàn Bửu Nghị (Sư Phạm Kỹ Thuật 1)


TTTT Vòng 5: Bùi Lương Thành Nam (Phạm Ngọc Thạch) vs Trần Quang Luyện (Sư Phạm Kỹ Thuật 2)


TTTT Vòng 4: Ngô Xuân Nhị (Sư Phạm Kỹ Thuật 1) vs Lâm Hồ Gia Lộc (Phạm Ngọc Thạch)


TTTT Vòng 3: Trần Phúc Lộc (Phạm Ngọc Thạch) vs Ngô Trí Thiện (Kỳ Phong 1)

Tin tức

TTTT Kỳ Đài Thách Đấu ngày 25/10/2019: Trần Tiến Huy vs Đoàn Đức Hiển


Kiện tướng quốc gia Lại Quỳnh Tiên chơi cờ online (Phần 2)


Kiện tướng quốc gia Lại Quỳnh Tiên chơi cờ online (Phần 1)


TTTT Kỳ đài thách đấu ngày 18/10/2019: Phan Thành Việt vs Võ Phú Thịnh


Kiện tướng quốc gia Trần Thanh Tân chơi cờ online (Phần 5)


Kiện tướng quốc gia Trần Thanh Tân chơi cờ online (Phần 4)


TTTT Kỳ Đài Thách Đấu - Ván 3: Vũ Nguyễn Hoàng Luân vs Ngô Hùng


TTTT Kỳ Đài Thách Đấu - Ván 2: Ngô Hùng vs Vũ Nguyễn Hoàng Luân


TTTT Kỳ Đài Thách Đấu - Ván 1: Vũ Nguyễn Hoàng Luân vs Ngô Hùng


Kiện tướng quốc gia Vũ Quốc Đạt chơi cờ online (Phần 2)

Untitled Document