Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký

Sinh hoạt chuyên đề: Nhìn lại giải cờ tướng vô địch đồng đội toàn quốc năm 2019

Ý kiến người xem (0)


Bài giảng

Sinh hoạt chuyên đề tàn cuộc: Pháo mã song chốt đối pháo mã sĩ tượng toàn


Sinh hoạt chuyên đề những chiến lý đối lập phần 3: Chắc và Lỏng


Sinh hoạt chuyên đề khai cuộc: Trung pháo đối phản cung mã hoành xa


Sinh hoạt chuyên đề tàn cuộc: Pháo chốt đối sĩ tượng toàn (1)


Sinh hoạt chuyên đề khai cuộc: Phi tượng đối tả trung pháo


Sin hoạt chuyên đề tàn cuộc: Đơn xa đối pháo song sĩ


Sinh hoạt chuyên đề trung cuộc: Chiến thuật "Điệu hổ ly sơn"


Sinh hoạt chuyên đề khai cuộc: Trung pháo tam binh biên mã đối bình phong mã tam binh hữu biên binh


Sinh hoạt chuyên đề cờ tàn căn bản: Đơn xa đối đơn pháo song tượng


Sinh hoạt chuyên đề khai cuộc: Trung pháo tuần hà xa đối bình phong mã tam binh sớm

Ván đấu

TTTT Vòng 9: Nguyễn Minh Hậu (Zerg) vs Nguyễn Hoàng Danh (Next Coffee)


TTTT Vòng 8: Trần Anh Duy (Con Gà Con) vs Nguyễn Thành Dũng (Next Coffee)


TTTT Vòng 6: Đặc cấp quốc tế đại sư Trương A Minh vs Vũ Nguyễn Hoàng Luân


TTTT Vòng 4: Đặc cấp quốc tế đại sư Trương A Minh vs Lâm Hồ Gia Phúc


TTTT Vòng 5: Đinh Trần Thanh Lam vs Đặc cấp quốc tế đại sư Trương Á Minh


TTTT Vòng 3: Nguyễn Khánh Trình vs Đặc cấp quốc tế đại sư Trương A Minh


TTTT Vòng 2: Đặc cấp quốc tế đại sư Trương A Minh vs Ngô Hùng


TTTT Vòng 1: Đào Anh Duy vs Đặc cấp quốc tế đại sư Trương A Minh


TTTT Vòng 7: Lâm Hồ Gia Lộc (Trứng Độc) vs Đoàn Đức Hiển (Nhất Nga)


TTTT Vòng 6: Đinh Hữu Pháp (Nhất Nga) vs Nguyễn Minh Hậu (Zerg)

Tin tức

Sinh hoạt chuyên đề: Nhìn lại giải cờ tướng vô địch đồng đội toàn quốc năm 2019


Đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Hoàng Yến chơi cờ online (Phần 2)


Đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Hoàng Yến chơi cờ online (Phần 1)


Kiện tướng quốc gia Trần Thanh Tân chơi cờ online (Phần 3)


Kiện tướng quốc gia Trần Thanh Tân chơi cờ online (Phần 2)


Kiện tướng quốc gia Trần Thanh Tân chơi cờ online (Phần 1)


Quốc tế đại sư Nguyễn Minh Nhật Quang chơi cờ online (Phần 2)


Quốc tế đại sư Nguyễn Minh Nhật Quang chơi cờ online (Phần 1)


Video đội cờ tướng Quận 3 dã ngoại hè tại Nha Trang 2019 - Chơi trò chơi


Video đội cờ tướng Quận 3 dã ngoại hè tại Nha Trang 2019 - Đố vui trên xe

Untitled Document