Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME ho thi thanh hong(W)cao phuong thanh TIME 6""; 3"" RED ho thi thanh hong;;; BLACK cao phuong thanh;;; DATE 17-07-2016 RESULT 1-0 START{ 1. C2.5 H8+7 2. P7+1 R9.8 3. H2+3 P7+1 4. H8+7 H2+3 5. R1+1 E3+5 6. R1.4 A4+5 7. R4+3 R1.4 8. C8.9 C2+4 9. R9.8 C2.3 10. C5.6 C3.7 11. E7+5 R4+6 12. A4+5 R4.3 13. R8+2 C8+6 14. C9-2 R8+7 15. C9.7 R3.4 16. R4.6 P7+1 17. R6-1 C7.4 18. H3+4 C8+1 19. A5-4 R8-1 20. H4+6 H3-4 21. R8+1 P5+1 22. R8.6 P3+1 23. P7+1 H7+8 24. H7+8 H8+6 25. P5+1 P7+1 26. E5+3 C8.9 27. P7+1 E5+3 28. C7+3 R8+3 29. E3-1 R8-1 30. A6+5 H6+7 31. C6.4 P5+1 32. R6.3 H7+6 33. A5-4 R8.6 34. C4.3 R6+1 35. K5+1 R6.5 36. K5.4 R5.6 37. K4.5 E7+5 38. C3.2 }END
Bán kết 2: KTQG Hồ Thị Thanh Hồng ( Bình Định ) Tiên thắng KTQG Cao Phương Thanh
Tên giải: Giải cờ tướng đấu thủ mạnh nữ TPHCM mở rộng năm 2016
Ngày chơi: 17-07-2016 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Trần Thế Hùng - Ngày đăng: 17-07-2016

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng đấu thủ mạnh nữ TPHCM mở rộng năm 2016
Những ván cờ Hồ Thị Thanh Hồng đã chơi
Những ván cờ Cao Phương Thanh đã chơi
Những ván cờ Trần Thế Hùng đã đăng
Untitled Document