Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME cao phuong thanh(L)nguyen hoang yen TIME 3""; 6"" RED cao phuong thanh;;; BLACK nguyen hoang yen;;; DATE 16-07-2016 RESULT 0-1 START{ 1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. C8.6 P7+1 5. H8+7 R1.2 6. R9.8 C2+4 7. H7-9 C2-2 8. R8+4 A6+5 9. H9+7 E7+5 10. R2+6 H7+6 11. A6+5 P3+1 12. R2.4 R9.6 13. C5+4 P3+1 14. R8.7 H3+5 15. R4.5 C2+3 16. P5+1 C2.4 17. P5+1 R2+7 18. A5+6 R2.3 19. H3-5 R3.4 20. P5.4 C6+7 21. P4+1 R6.8 22. R5-2 R8+8 23. R7.6 R4.6 24. P4.5 C6.3 25. P5+1 E3+5 26. R5.4 R6-2 27. R6.4 C3.1 28. H5+6 R8-2 29. H6+5 R8.7 30. H5+3 }END
Vòng 2: KTQG Cao Phương Thanh ( TPHCM ) Tiên thua QTĐS Nguyễn Hoàng Yến ( TPHCM )
Tên giải: Giải cờ tướng đấu thủ mạnh nữ TPHCM mở rộng năm 2016
Ngày chơi: 16-07-2016 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Trần Thế Hùng - Ngày đăng: 16-07-2016

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng đấu thủ mạnh nữ TPHCM mở rộng năm 2016
Những ván cờ Cao Phương Thanh đã chơi
Những ván cờ Nguyễn Hoàng Yến đã chơi
Những ván cờ Trần Thế Hùng đã đăng
Untitled Document