Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME Trenh A Sang(vs)Nguyen Hoang Lam TIME 11""; 12"" RED Trenh A Sang;;; BLACK Nguyen Hoang Lam;;; START{ 1. E3+5 C8.4 2. P3+1 H8+7 3. H2+3 R9.8 4. R1.2 R8+4 5. C2.1 R8.4 6. H8+7 H2+3 7. P7+1 P3+1 8. H3+4 R4.6 9. C8+2 P3+1 10. E5+7 E3+5 11. C1.4 R6.3 12. E7-5 P7+1 13. R2.3 P7+1 14. R3+4 C2-1 15. C8-3 C2.7 16. R3.2 C4+5 17. E5+7 R1.2 18. C8.4 A4+5 19. A4+5 C4-6 20. E7-5 H3+4 21. H4+6 R3.4 22. P9+1 R2+4 23. R9+3 R4.8 24. R2.7 R8+4 25. C--1 R8.6 26. P5+1 H7+8 27. E5+3 H8+7 28. H7+5 R6.7 29. C+.2 C4.3 30. E3-5 R2.8 31. C2.4 E5+3 32. R7.8 H7+9 33. R9.6 A5-4 34. P5+1 R7.6 35. R8.3 A6+5 36. C++6 C3.6 37. R3+4 H9+7 38. R3+1 C6-1 39. R3-8 R6.7 40. H5+3 P5+1 41. R6.5 C6+5 42. H3+4 R7-5 43. H4-3 E3-5 44. C4.3 R7.5 45. H3-4 R8.6 46. C3+4 C6+1 47. C3.8 K5.6 48. C8+5 K6+1 49. C8-7 P5+1 50. R5.8 C6.5 51. K5.4 P5.6 52. R8+1 R5.8 53. H4-3 P9+1 54. E5+3 P6+1 55. E3-1 R8+6 56. E7+5 P6.7 }END
Vòng 7: Trềnh A Sáng ( TPHCM ) Tiên bại Nguyễn Hoàng Lâm ( TPHCM )
Tên giải: Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Ngày chơi: 03-05-2016 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Trần Thế Hùng - Ngày đăng: 03-05-2016

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Những ván cờ Trềnh A Sáng đã chơi
Những ván cờ Nguyễn Hoàng Lâm đã chơi
Những ván cờ Trần Thế Hùng đã đăng
Untitled Document