Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME TIME 22"; 19" RED ;;; BLACK ;;; DATE 03-05-2016 START{ 1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. P3+1 H2+3 5. H8+9 P1+1 6. C8.6 C8+2 7. P5+1 P1+1 8. P5+1 P1+1 9. H9-7 C2+2 10. H7+6 E7+5 11. R9.8 R1+5 12. R2+4 A6+5 13. C5-1 P7+1 14. E7+5 P7+1 15. R2.3 R1.7 16. E5+3 P5+1 17. E3-5 C8-1 18. R8+4 C8.2 19. R8.3 H7+5 20. H6+5 R8+6 21. H5+3 C-.7 22. R3+2 C2-1 23. R3-2 C2+6 24. E5-7 R8.3 25. C6+6 R3+3 26. C5+6 A5+6 27. R3+4 R3-1 28. A6+5 R3+1 29. A5-6 R3-1 30. A6+5 R3+1 31. A5-6 R3-2 32. A6+5 R3+2 34. A5-6 H3+4 35. C6.5 E3+5 36. C5-2 K5.6 37. C5.7 R3-4 38. A6+5 R3.2 39. R3.6 H4-6 40. R6+1 K6+1 41. R6-3 H6+8 42. R6-1 H8+7 }END
Vòng 7: Nguyễn Trần Đỗ Ninh (TPHCM) Tiên hòa Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng)
Tên giải: Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Ngày chơi: 03-05-2016 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 03-05-2016

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Những ván cờ Nguyễn Trần Đỗ Ninh đã chơi
Những ván cờ Tôn Thất Nhật Tân đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document