Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME Vo Minh Nhat(vs)Truong A Minh TIME 15""; 34"" RED Vo Minh Nhat;;; BLACK Truong A Minh;;; DATE 03-05-2016 START{ 1. E3+5 P7+1 2. C2.3 E7+5 3. H2+1 H8+7 4. R1.2 R9.8 5. H8+7 H2+1 6. C8.9 R1.2 7. R9.8 C8.9 8. R2+9 H7-8 9. P3+1 C9.7 10. P7+1 P7+1 11. E5+3 C2.3 12. R8+9 H1-2 13. E3-5 P3+1 14. P7+1 E5+3 15. C9+4 P9+1 16. H7+6 C3.5 17. H6+4 H2+3 18. C9-1 C5-1 19. C3-1 C5.1 20. C3.7 E3+1 21. C9+3 H3-1 22. H1+3 C7-1 23. H3+2 H1-3 24. C7.1 C7.1 25. C1+4 H8+6 26. H2+3 H6+8 27. H4+2 H3+4 28. H3-5 A6+5 29. C1.4 C1+5 30. P1+1 C1-3 31. H2-3 E3-5 32. A4+5 H8-6 33. H5+3 E5+7 34. P1+1 H6+8 35. P1.2 A5+6 36. P5+1 E1+3 37. C4-4 C1+1 38. A5+4 H8-7 39. H+-4 H7+8 40. P2+1 H8+6 41. P2.3 H6+4 42. H4+6 A4+5 43. P5+1 H++3 44. P3.4 K5.4 45. P5+1 H4+2 46. H3-2 H2+4 47. H2+4 H3-5 48. A4-5 C1+2 49. H6+8 E7-9 50. H4+6 E3-5 51. C4+2 C1.5 52. H6-7 C5.4 53. H8-9 H5-7 54. C4-2 H7+8 55. H9-7 H8+7 56. H-+5 H4+5 57. H7-5 E9-7 58. A5+4 C4-1 59. H5+6 C4+1 60. H6-5 C4-1 61. H5-3 C4+3 62. K5.4 K4.5 63. H3+4 E5+3 64. P5.6 E3-1 65. E5+7 K5.4 66. P6.7 H7-9 67. H4+2 H9-8 68. K4.5 E1-3 69. P7.6 E3+5 70. E7-5 H8+9 71. P4+1 A5+6 72. C4+6 E5+7 73. A6+5 C4-4 74. H2+3 H9+7 75. K5.6 H7-6 76. K6.5 C4.5 77. C4-3 E7+5 78. P6+1 H6-4 79. C4+2 E5-7 80. C4.6 K4.5 81. P6+1 E7+5 82. C6.1 E7-9 83. C1.6 E9+7 84. C6-1 E7-9 85. K5.6 H4+3 86. K6+1 H3-4 87. E5+7 E9+7 88. A5+6 E7-9 89. K6-1 E9+7 90. E7+5 E7-9 91. A4-5 E9+7 92. K6.5 E7-9 93. K5.4 E9+7 94. C6+1 C5-1 95. C6.8 C5+1 96. C8.5 E5-7 97. P6.5 K5.4 98. C5.8 C5.2 99. C8.6 E7+5 100. C6-1 H4-6 101. H3-5 C2-3 102. C6-2 }END
Vòng 6: Võ Minh Nhất ( Bình Phước ) Tiên thắng Trương Á Minh ( TPHCM )
Tên giải: Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Ngày chơi: 02-05-2016 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Trần Thế Hùng - Ngày đăng: 03-05-2016

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Những ván cờ Võ Minh Nhất đã chơi
Những ván cờ Trương Á Minh đã chơi
Những ván cờ Trần Thế Hùng đã đăng
Untitled Document