Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME Nguyen Tran Do Ninh(vs)Nguyen Anh Quan TIME 7""; 7"" RED Nguyen Tran Do Ninh;;; BLACK Nguyen Anh Quan;;; DATE 03-05-2016 START{ 1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7 3. C8.9 C2.6 4. R9.8 H2+3 5. H7+6 E7+5 6. C2.5 A6+5 7. H2+3 H7+8 8. C5.7 C6.7 9. E7+5 R9.6 10. R1+1 R1+1 11. C7+4 E3+1 12. P7+1 E1+3 13. R8+4 C7+4 14. H3-5 C7.8 15. H5+3 P5+1 16. P1+1 P7+1 17. E5+3 H8+6 18. H3-5 P5+1 19. P5+1 H6+5 20. E3-5 C+.5 21. R1+1 R1.4 22. R1.4 R4+2 23. R8-1 R6+7 24. C9.4 C5+2 25. A6+5 R4+2 26. P5+1 C8.9 27. C7.5 C9+3 28. R8.2 H3+5 29. P5+1 R4.2 30. C4+4 P1+1 31. C4-1 P1+1 32. P9+1 C9.1 33. P5.4 A5-6 34. C4.5 A4+5 35. R2.9 C1-3 36. R9+3 P9+1 37. R9.7 R2+4 38. A5-6 K5.4 39. R7.6 K4.5 40. R6.9 R2-3 41. A6+5 R2+3 42. A5-6 R2-3 43. A4+5 R2.5 44. C5+1 P9+1 45. R9.7 K5.4 46. R7.6 K4.5 }END
Vòng 6: Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( TPHCM ) Tiên hòa Nguyễn Anh Quân ( Bộ Công An )
Tên giải: Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Ngày chơi: 02-05-2016 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Trần Thế Hùng - Ngày đăng: 03-05-2016

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Những ván cờ Nguyễn Trần Đỗ Ninh đã chơi
Những ván cờ Nguyễn Anh Quân đã chơi
Những ván cờ Trần Thế Hùng đã đăng
Untitled Document