Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME TIME 53"; 34" RED ;;; BLACK ;;; DATE 02-05-2016 START{ 1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. H8+9 E3+5 6. C8+4 P7+1 7. P3+1 E5+7 8. R2+6 R9+2 9. H3+2 R9.8 10. R2+1 C6.8 11. R9+1 C8+2 12. R9.3 E7+5 13. H2-4 R1+1 14. H4+3 E5+7 15. R3+4 R1.4 16. C5.3 R4+3 17. R3-1 R4-2 18. E7+5 C8-3 19. R3.2 C8.5 20. A6+5 C5+5 21. P7+1 P3+1 22. R2.7 H3+4 23. C8.7 R4.3 24. P9+1 C2-1 25. R7+1 H4+6 26. C3+2 H6+4 }END
Vòng 5: Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM) Tiên bại Nguyễn Trần Đỗ Ninh (TPHCM)
Tên giải: Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Ngày chơi: 02-05-2016 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 02-05-2016

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Những ván cờ Nguyễn Hoàng Lâm đã chơi
Những ván cờ Nguyễn Trần Đỗ Ninh đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document