Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME TIME 56"; 25" RED ;;; BLACK ;;; DATE 02-05-2016 START{ 1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5 3. H8+9 P7+1 4. H2+3 H8+7 5. R1.2 R9.8 6. R9.8 A4+5 7. R2+4 C8.9 8. R2.6 H2+1 9. P9+1 R1.2 10. C8+5 R8+6 11. C5.6 P3+1 12. E7+5 P3+1 13. R6.7 H7+8 14. A6+5 H8+7 15. R7.8 R2.4 16. H9+7 R8+2 17. H7+8 H1-2 18. R+.6 R4.3 19. C8+1 C3+5 20. R8+4 R8.6 21. R6.7 C3.5 22. K5.6 E5+3 23. C6-1 R6-6 24. C6+2 R6.4 25. R7.6 R4+3 26. R8.6 H7-6 27. R6+1 R3+1 28. C8-1 P5+1 29. E3+5 H6-5 30. R6.5 C9.2 31. H3+4 R3+2 32. R5+1 H2+4 33. R5.7 H5+3 34. C6+3 P1+1 35. P9+1 H3+1 36. H8+7 H1+2 37. P5+1 C2.1 38. P5+1 H4+2 39. C6.5 E3-5 40. H4+6 H+-4 41. A5+6 C1+4 42. A4+5 C1.6 43. K6.5 P7+1 44. P5.4 H2+3 45. H6+4 C6-3 46. P4+1 H3-5 47. H7-5 H4+6 48. K5.6 K5.4 49. K6+1 P9+1 50. A5+4 H6-5 51. E5+3 H5+7 52. A4-5 }END
Vòng 4: Trương A Minh (TPHCM) Tiên hòa Nguyễn Hoàng Lâm (TPHCM)
Tên giải: Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Ngày chơi: 01-05-2016 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 02-05-2016

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Những ván cờ Trương A Minh đã chơi
Những ván cờ Nguyễn Hoàng Lâm đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document