Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME TIME 14"; 14" RED ;;; BLACK ;;; DATE 02-05-2016 START{ 1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 P3+1 5. C8+4 E7+5 6. H8+9 P1+1 7. C8.3 R1.2 8. R9.8 C2+4 9. R8+1 A6+5 10. R8.6 C2+1 11. R6+1 C2.5 12. E3+5 P9+1 13. R6+2 R9+3 14. H3+4 P3+1 15. R6.7 R2+4 16. C3.2 R2.6 17. C2+1 H7-6 18. A6+5 H3+2 19. R7.8 H2-3 20. H4-3 H3+4 21. R8.6 H4-6 22. P9+1 P1+1 23. R6.9 H+-8 24. R2+7 P5+1 25. H3+2 R9.5 26. H9+8 P5+1 27. P5+1 R5+2 28. P7+1 R6.2 29. H2+3 R5-2 30. H3-4 R5+2 31. H4+3 R5-2 32. H3-4 R2.6 33. H4-6 R5+3 34. P7+1 E5+3 35. R9+1 E3+1 36. R9+1 R5.9 37. R2-7 R9.5 38. R9.6 H6+5 39. R2+7 H5+4 40. H6+7 E1+3 41. R6-1 R6.4 42. H8+6 R5-2 43. H6-7 P9+1 44. H7+9 K5.6 45. R2+2 K6+1 46. R2-3 R5.6 47. H9+8 C6.5 48. K5.6 C5+4 49. R2.3 C5.7 50. R3.2 C7.5 }END
Vòng 4: Trềnh A Sáng (TPHCM) Tiên hòa Nguyễn Trần Đỗ Ninh (TPHCM)
Tên giải: Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Ngày chơi: 01-05-2016 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 02-05-2016

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Những ván cờ Trềnh A Sáng đã chơi
Những ván cờ Nguyễn Trần Đỗ Ninh đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document