Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME TIME 6"; 10" RED ;;; BLACK ;;; DATE 02-05-2016 START{ 1. E3+5 H2+3 2. H2+3 C8.5 3. R1.2 H8+7 4. H8+7 R9.8 5. P3+1 R8+4 6. C8+2 R1+1 7. H3+2 R8.2 8. C8.7 H3-5 9. H2+3 R2.8 10. R9.8 C2+2 11. P3+1 R8.7 12. R2.3 R7+5 13. E5-3 C2.3 14. E7+5 R1.4 15. A6+5 R4+5 16. R8+6 C5+4 17. H7+5 R4.5 18. C7+2 C3.5 19. C7.9 H5+3 20. R8+1 R5.3 21. H3-5 P5+1 22. P9+1 H7+5 23. C9.1 R3.9 24. C1.3 P5+1 25. C2+4 R9.7 26. C2.5 H3+5 }END
Vòng 4: Đào Cao Khoa (Bình Dương) Tiên hòa Uông Dương Bắc ( PTSC Marine)
Tên giải: Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Ngày chơi: 01-05-2016 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 02-05-2016

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Những ván cờ Đào Cao Khoa đã chơi
Những ván cờ Uông Dương Bắc đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document