Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME Le Phan Trong Tin(vs)Truong A Minh TIME 3"; 2" RED Le Phan Trong Tin;;; BLACK Truong A Minh;;; DATE 01-05-2016 START{ 1. H8+7 P3+1 2. C2.5 H8+7 3. H2+3 R9.8 4. R1.2 H2+3 5. P3+1 E7+5 6. P5+1 P1+1 7. R9+1 R1+3 8. R9.6 C8+2 9. H7+5 C2+2 10. C8.7 P7+1 11. P7+1 H3+4 12. R6+3 P3+1 13. H5+7 P1+1 14. P3+1 C2.7 15. P9+1 R1+2 16. E7+9 A6+5 17. A4+5 R1-2 18. E3+1 R8.6 19. R6-1 R6+8 20. C5.4 R6.7 21. P5+1 C8.5 22. H7+5 P5+1 23. H3+4 R1.3 24. C7.6 H4+3 25. R2+7 P5+1 26. H4-2 H3+1 27. C4.9 C7.2 28. R6.8 C2.3 29. C9.7 R7-5 30. R2-3 C3.1 31. C7.9 R3.5 32. C6.5 C1.3 33. R8.7 R7+3 34. R7+2 E5+3 35. C5+4 H7+5 36. R2+5 A5-6 37. C9.5 R7.5 38. E1-3 E3-5 39. R2-3 H5+4 40. C5.1 R5.7 41. K5.4 P5+1 42. C1+4 R7+3 43. K4+1 R7-3 44. H2+1 R7+2 45. K4-1 R7+1 46. K4+1 H4-6 47. C1+3 E5-7 48. R2-3 H6+7 49. R2.3 R7-3 50. C1-3 R7.6 51. A5+4 P5+1 }END
Vòng 3: Lê Phan Trọng Tín ( TPHCM ) Tiên bại Trương Á Minh ( TPHCM )
Tên giải: Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Ngày chơi: 01-05-2016 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Trần Thế Hùng - Ngày đăng: 01-05-2016

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Những ván cờ Lê Phan Trọng Tín đã chơi
Những ván cờ Trương Á Minh đã chơi
Những ván cờ Trần Thế Hùng đã đăng
Untitled Document