Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME Le Phan Trong Tin(vs)Nguyen Tran Do Ninh TIME 5""; 5"" RED Le Phan Trong Tin;;; BLACK Nguyen Tran Do Ninh;;; DATE 30-04-2016 START{ 1. H8+7 P3+1 2. C2.5 H8+7 3. H2+3 R9.8 4. R1.2 H2+3 5. P3+1 E7+5 6. P5+1 R1+1 7. C8.9 C8+2 8. R2+3 C8.4 9. R2.6 R8+4 10. H7+5 C2+1 11. P5+1 C2.4 12. R6+2 H3+4 13. P5.6 C4-2 14. R9.8 P7+1 15. R8+4 P7+1 16. R8.3 R8-2 17. P6+1 C4.7 18. C5+4 H7+5 19. P6.5 R8+1 20. C9.5 C7.5 21. R3.6 E5+7 22. A6+5 R8+3 23. K5.6 C5.4 24. R6.3 C4.5 25. R3.6 C5.4 26. R6.3 C4.5 27. R3.6 C5.4 28. K6.5 C4.5 29. R6-1 C5+5 }END
Vòng 2: Lê Phan Trọng Tín ( PTSC ) Tiên hòa Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( TPHCM )
Tên giải: Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Ngày chơi: 30-04-2016 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Trần Thế Hùng - Ngày đăng: 30-04-2016

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ IV - 2016
Những ván cờ Lê Phan Trọng Tín đã chơi
Những ván cờ Nguyễn Trần Đỗ Ninh đã chơi
Những ván cờ Trần Thế Hùng đã đăng
Untitled Document