Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
%20%20%20%201.%20C2.5%20%20%20H8+7%20%20%20%20%20%20%202.%20H2+3%20%20%20R9.8%20%20%20 %20%20%20%203.%20R1.2%20%20%20H2+3%20%20%20%20%20%20%204.%20P3+1%20%20%20P3+1%20%20%20 %20%20%20%205.%20H8+9%20%20%20P1+1%20%20%20%20%20%20%206.%20R9+1%20%20%20P1+1%20%20%20 %20%20%20%207.%20P9+1%20%20%20R1+5%20%20%20%20%20%20%208.%20R2+4%20%20%20E7+5%20%20%20 %20%20%20%209.%20R9.6%20%20%20C2+2%20%20%20%20%20%2010.%20C8-2%20%20%20P7+1%20%20%20 %20%20%2011.%20P3+1%20%20%20R1.8%20%20%20%20%20%2012.%20H3+2%20%20%20C2.7%20%20%20 %20%20%2013.%20R6+3%20%20%20C8+2%20%20%20%20%20%2014.%20C8+6%20%20%20A6+5%20%20%20 %20%20%2015.%20C8.7%20%20%20R8.6%20%20%20%20%20%2016.%20A6+5%20%20%20R6+8%20%20%20 %20%20%2017.%20C5.4%20%20%20R6.7%20%20%20%20%20%2018.%20E7+5%20%20%20R7-2%20%20%20 %20%20%2019.%20P1+1%20%20%20P9+1%20%20%20%20%20%2020.%20P1+1%20%20%20C7.9%20%20%20 %20%20%2021.%20H2-1%20%20%20R7.5%20%20%20%20%20%2022.%20R6.3%20%20%20H7-6%20%20%20 %20%20%2023.%20C4+6%20%20%20R5-2%20%20%20%20%20%2024.%20H1+3%20%20%20C8-3%20%20%20 %20%20%2025.%20H9+8%20%20%20H3-2%20%20%20%20%20%2026.%20C7.9%20%20%20H2+3%20%20%20 %20%20%2027.%20H8+7%20%20%20R5+2%20%20%20%20%20%2028.%20C9+3%20%20%20C9.5%20%20%20 %20%20%2029.%20H7+9%20%20%20C5.4%20%20%20%20%20%2030.%20H9+7%20%20%20C4-3%20%20%20 %20%20%2031.%20R3.6%20%20%20A5+6%20%20%20%20%20%2032.%20H3+4%20%20%20R5-2%20%20%20 %20%20%2033.%20R6+3%20%20%20K5+1%20%20%20%20%20%2034.%20C4.6%20%20%20C8.4%20%20%20 %20%20%2035.%20H4+2%20%20%20H3+1%20%20%20%20%20%2036.%20R6.8%20%20%20R5.8%20%20%20 %20%20%2037.%20H2+4%20%20%20K5.6%20%20%20%20%20%2038.%20R8.5%20%20%20R8-2%20%20%20 %20%20%2039.%20R5-1%20%20%20R8.6%20%20%20%20%20%2040.%20R5.9%20%20%20R6.3%20%20%20 %20%20%2041.%20R9.4%20%20%20K6.5%20%20%20%20%20%2042.%20R4+3%20%20%20R3-1%20%20%20 %20%20%2043.%20R4.6%20%20%20E3+1%20%20%20%20%20%2044.%20R6.2%20%20%20R3.2%20%20%20 %20%20%2045.%20R2-3%20%20%20R2+1%20%20%20%20%20%2046.%20R2.5%20%20%20R2.5%20%20%20 %20%20%2047.%20R5.6%20%20%20C4.3%20%20%20%20%20%2048.%20R6.7%20%20%20C3+1%20%20%20 %20%20%2049.%20C9.1%20%20%20C3.2%20%20%20%20%20%2050.%20R7.8%20%20%20C2.3%20%20%20 %20%20%2051.%20R8.7%20%20%20C3.2%20%20%20%20%20%2052.%20C1-7%20%20%20R5+4%20%20%20 %20%20%2053.%20R7+2%20%20%20K5-1%20%20%20%20%20%2054.%20R7-1%20%20%20C2+3%20%20%20 %20%20%2055.%20P7+1%20%20%20P3+1%20%20%20%20%20%2056.%20E5+7%20%20%20K5+1%20%20%20 %20%20%2057.%20R7+1%20%20%20K5-1%20%20%20%20%20%2058.%20R7-2%20%20%20R5-4%20%20%20 %20%20%2059.%20R7.8%20%20%20C2.1%20%20%20%20%20%2060.%20C1.5%20%20%20R5.3%20%20%20 %20%20%2061.%20R8.5%20%20%20K5.4%20%20%20%20%20%2062.%20C5.6%20%20%20E1-3%20%20%20 %20%20%2063.%20C6-1%20%20%20
Lê Văn Ngân (Khánh Hòa) Tiên thắng Trần Anh Duy (HCM)
Tên giải: Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2012
Ngày chơi: 06-10-2012 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 07-10-2012

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2012
Những ván cờ Trần Anh Duy đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document