Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME ngo ho thanh truc(L)tran hiep phat TIME 3"; 4" RED ngo ho thanh truc;;; BLACK tran hiep phat;;; DATE 29-07-2015 RESULT 0-1 START{ 1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. H8+7 H2+3 5. P7+1 R1+1 6. H7+6 R1.4 7. C8+2 P3+1 8. E7+9 P3+1 9. E9+7 H3+4 10. C8+1 H4+6 11. P3+1 P7+1 12. H3+4 R4+4 13. H4+5 H7+5 14. C5+4 R4-1 15. C8-1 R4.5 16. R2+6 R5+2 17. A6+5 C2.7 18. E7-5 P7+1 19. R9.7 P7+1 20. R7+3 R5-2 21. R7+2 R5.3 22. C8.5 R3.5 23. C-.7 P7+1 24. R2.3 C8+7 25. R3+1 R5-1 26. R3-6 R5+4 27. K5.6 R8+4 28. C7-3 R5.3 29. C7.6 R3+2 }END
Vòng 3: Ngô Hồ Thanh Trúc thua Trần Hiệp Phát
Tên giải: Giải cờ tướng đấu tập khoá 25 năm 2015
Ngày chơi: 28-06-2015 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 29-07-2015

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng đấu tập khoá 25 năm 2015
Những ván cờ Ngô Hồ Thanh Trúc đã chơi
Những ván cờ Trần Hiệp Phát đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document