Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT WXF GAME ngo ho thanh truc(L)tran huynh thien thu TIME 2""; 2"" RED ngo ho thanh truc;;; BLACK tran huynh thien thu;;; DATE 03-07-2015 RESULT 0-1 START{ 1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. P3+1 H2+3 5. H3+4 R1+1 6. H8+7 C8+5 7. H7-5 C8.2 8. R2+9 H7-8 9. H4+5 H3+5 10. C5+4 H8+7 11. C5-2 R1.6 12. H5+3 C+-1 13. R9+1 R6+6 14. R9.5 R6.7 15. C5+1 C-.3 16. P5+1 P3+1 17. R5.7 R7-2 18. E7+5 R7.5 19. A4+5 R5-1 20. E5+7 C3.5 21. E7-5 R5.7 22. R7.8 R7+5 }END
Vòng 1 : Ngô Hồ Thanh Trúc tiên thua Trần Huỳnh Thiên Thư
Tên giải: Giải cờ tướng đấu tập khóa 25 năm 2015
Ngày chơi: 21-06-2015 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Trần Thế Hùng - Ngày đăng: 03-07-2015

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng đấu tập khóa 25 năm 2015
Những ván cờ Ngô Hồ Thanh Trúc đã chơi
Những ván cờ Trần Huỳnh Thiên Thư đã chơi
Những ván cờ Trần Thế Hùng đã đăng
Untitled Document