Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
FORMAT%20%20WXF%0AGAME%20%20%20%20%0ATIME%20%20%20%2012%22%22%3B%2011%22%22%0ARED%20%20%20%20%20%3B%3B%3B%0ABLACK%20%20%20%3B%3B%3B%0ADATE%20%20%20%2009-06-2012%0A%0ASTART%7B%0A%20%20%20%201.%20C2.5%20%20%20H8%2B7%20%20%20%20%20%20%202.%20H2%2B3%20%20%20R9.8%20%20%20%0A%20%20%20%203.%20R1.2%20%20%20H2%2B3%20%20%20%20%20%20%204.%20P3%2B1%20%20%20P3%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%205.%20H8%2B9%20%20%20P1%2B1%20%20%20%20%20%20%206.%20C8.7%20%20%20H3%2B2%20%20%20%0A%20%20%20%207.%20R9%2B1%20%20%20E7%2B5%20%20%20%20%20%20%208.%20H3%2B4%20%20%20P1%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%209.%20P9%2B1%20%20%20R1%2B5%20%20%20%20%20%2010.%20R9.4%20%20%20A6%2B5%20%20%20%0A%20%20%2011.%20H4%2B6%20%20%20P5%2B1%20%20%20%20%20%2012.%20P7%2B1%20%20%20H2%2B1%20%20%20%0A%20%20%2013.%20C7%2B1%20%20%20H1-3%20%20%20%20%20%2014.%20P5%2B1%20%20%20C8%2B2%20%20%20%0A%20%20%2015.%20P5%2B1%20%20%20C2%2B2%20%20%20%20%20%2016.%20C5%2B5%20%20%20A5%2B4%20%20%20%0A%20%20%2017.%20R4%2B6%20%20%20C8.4%20%20%20%20%20%2018.%20R2%2B9%20%20%20H7-8%20%20%20%0A%20%20%2019.%20P5.6%20%20%20E3%2B5%20%20%20%20%20%2020.%20R4.5%20%20%20A4%2B5%20%20%20%0A%20%20%2021.%20P6%2B1%20%20%20H3-5%20%20%20%20%20%2022.%20P6%2B1%20%20%20R1.4%20%20%20%0A%20%20%2023.%20C7.5%20%20%20H5%2B7%20%20%20%20%20%2024.%20C5%2B5%20%20%20H7%2B6%20%20%20%0A%20%20%2025.%20K5%2B1%20%20%20H6-4%20%20%20%20%20%2026.%20K5-1%20%20%20K5.6%20%20%20%0A%20%20%2027.%20R5.4%20%20%20H8%2B6%20%20%20%20%20%2028.%20A4%2B5%20%20%20R4.6%20%20%20%0A%20%20%2029.%20R4.5%20%20%20P3%2B1%20%20%20%20%20%2030.%20E3%2B5%20%20%20H6%2B8%20%20%20%0A%20%20%2031.%20R5-4%20%20%20P3.4%20%20%20%20%20%2032.%20C5.3%20%20%20H8%2B6%20%20%20%0A%20%20%2033.%20C3.2%20%20%20H6%2B5%20%20%20%20%7DEND
Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên Tiên bại Giang Tô Từ Thiên Hồng
Tên giải: Cúp Ngân Lệ lần thứ 5
Ngày chơi: 25-04-1994 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 12-06-2012

Phần bình luận chuyên gia:

Tự chiến bình: Hứa Ngân Xuyên
Lược dịch: Troioi 

Tâm tư không vững, ngã ngựa sa tràng 

Hồi trước tôi vừa giới thiệu xong ván thắng kỳ vương Hương Cảng Triệu Nhữ Quyền ở vòng 3 giải cúp Ngân Lệ lần 5. Sang vòng 4, tôi đánh hòa với Hồ Vinh Hoa, vòng 5 được miễn. Lẽ ra với một ván thắng như thế tôi phải giữ được tâm tư bình thản, đánh đâu chắc đó. Nào ngờ ván đấu ở vòng sáu với Từ Thiên Hồng lại không giữ được sự bình tĩnh nên đã ngã ngựa nơi sa tràng. Giờ giới thiệu để mọi người tham khảo thêm. 
1. P2-5 M8.7 
2. M2.3 X9-8 
3. X1-2 M2.3 
4. C3.1 C3.1 
5. M8.9 C1.1 
6. P8-7
 
Đến đây hai bên đánh thành trận hình Ngũ Thất Pháo Chốt 3 đối Bình Phong Mã Chốt 3. Vị tài tử Giang Đông này tinh thông thập bát ban võ nghệ là điều không cần phải bàn cãi, mà trận này là thiện nghệ nhất. Tại giải cá nhân toàn quốc năm 1989, Từ chỉ nhờ vào trận này đã chém ngã ngựa Lưu Điện Trung lúc đó đang có số điểm dẫn đầu rồi thắng tiếp một lèo, lên thẳng ngôi bá chủ. Còn nếu nói "Dùng mâu của Từ đánh thuẫn của Từ" (nghĩa là dùng gậy ông đập lưng ông) thì khó có cửa ưu hơn được. Chỉ là lúc đó tôi còn trẻ, hăng hái, hơn nữa lại đánh đâu thắng đó nên mới có suy nghĩ là "Biết rõ trong núi có hổ mà cứ nhắm hướng có hổ xông tới". Ở nước này, ngoại trừ trận Ngũ Thất Pháo đã chọn, còn có thể đổi thành P8.4. Còn nếu đổi thành P8-6 thì bên Hậu có thể đi ...P8.2 lúc đó con Xe trái của bên Tiên không có đường ra, không phải là đường chính tông. 
... M3.2 
7. X9.1 T7.5
 
Ở giải Ngũ Dương Bôi trước, khi đánh trận này với Lữ Khâm, Lữ đi ...C1.1. Sau khi đổi Chốt xong, đợi bên Tiên đi X2.4 xong mới lên Tượng. Còn bây giờ, trận hình giống nhau nhưng lại đổi thứ tự nước đi, sự huyền diệu nằm ở đâu? Hóa ra là lên tượng trước, nếu bên Tiên đi X9-4 hoặc X2.4 thì bên Hậu để có thể hoành Xa X1.1 mà không cần phải đánh thông đường biên khiến cho con Mã biên bên Tiên được linh hoạt. Nhưng cũng cần phải chú ý là nếu như vậy bên Tiên sẽ nhảy Mã lên tấn công được.Vì thế là ưu hay kém là tùy mỗi người. 
8. M3.4 C1.1 
9. C9.1 X1.5 
10. X9-4 S6.5
 
Cũng có người đi ...M2/3 để bảo vệ không cho bên Tiên nhảy M4.6 hoặc tấn công Chốt giữa. Lúc đó nếu bên Tiên đi X2.6 thì ...P8/1 sẽ có thế phản tiên.Ngoài ra bên Tiên còn cách tấn công khác là C7.1 như sau: C7.1 X1-3, P5-3 P8.3, C3.1 M3.4, M4.6 X3.2, M6/4 X3.2, C3-2 P8-7, X4-8 X3/4 hai bên giằng co, biến hóa phức tạp. Tham khảo ván Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn tiên thắng Thẩm Quyến Thang Trác Quang tại vòng thứ hai giải cá nhân toàn quốc cấp A2 (ất tổ) năm 1998 
11. M4.6 C5.1 
Đẩy Chốt lên kẹp mã là lẽ dĩ nhiên. Đương nhiên là cũng có thể đi ...P8.1 như sau: C3.1 C7.1, M6.4 P2/1, C5.1 là một đường công thủ khác. 
12. C7.1 
Cơn sóng này chưa đi, con sóng khác đã ập tới. Nếu như bên Hậu đi ...X1-3 thì M6/7 ép bên Hậu Xe đổi 2 quân cuộc cờ có lợi cho bên Tiên. Còn nếu như ...C3.1 thì P5.3, quân bên Hậu lập tức tan rã. 
... M2.1 
13. P7.1
 
Ngoài ra cũng có thể đi P7/1 còn giữ được chiêu M9.7 
... M1/3 
Nước chính xác. Nếu đi nhầm thành ...C3.1 thì P7.6 T5/3, P5.3 T3.5, (...P2-5, M6.8) X2.7 X8.2, M6.5 bên Tiên thắng. 
14. C5.1 
Tôn Tử binh pháp có câu: "Thế như trương nỗ, tiết như cơ phát" hàm ý "Cái thế có được phải hiểm như nỗ giương mà tiết tấu tiến công phải đột ngột vút ra như lúc buông tên vậy" có vẻ hợp với tình thế không thể chậm trễ chút nào nữa của bên Tiên lúc này. 
... P8.2 
15. C5.1 P2.2 
16. P5.5 S5.4 
17. X4.6 P8-4 
18. X2.9 M7/8 
19. C5-6 T3.5 
20. X4-5 Ss.5 
21. C6.1
 
Từ đại sư ở hai nước thứ 15, 16 đã gác hai con Pháo lên hà ý muốn dụ địch xông vào. Sau một trận tranh đấu, một con Pháo bên Tiên đã hi sinh vì nước, nhưng xét toàn bàn cờ thì bên Hậu mất hết cả 2 Tượng hơn nữa quân cờ nằm rải rác không có sự phối hợp. Bên Tiên tuy ít quân hơn nhưng lại có thế có thể tận dụng. Như trong hình, tôi không có được sự bình tĩnh cần thiết để phân tích cuộc diện, đẩy chốt tiến công gấp, thế cờ giống như Kinh Kha đi hành thích vua Tần, một đi không trở lại quả thật là không khôn ngoan cho lắm. Lẽ ra nên đi C6-7 vừa tiêu diệt bớt được sinh lực của địch, lại tranh được 1 nước tiên. Nếu như bên Hậu đi ...P2-1 thì X5/3 P1/4, C7.1 nước tiếp theo có thể bay Tượng lên bắt con Mã, hoặc nếu ...P2.4 thì X5/5 kéo dài chiến tuyến ra, cũng lạc quan hơn. 
... M3/5 
22. C6.1 X1-4 
23. P7-5 M5.7 
24. P5.5 M7.6 
25. Tg5.1 M6/4 
26. Tg5/1
 
Chủ soái về lại chốn cũ là lý đương nhiên. Sau cuộc đấu phân tích lại thấy lẽ ra nên đi Tg5.1 tuy có vẻ nguy hiểm nhưng không hề hấn gì. Nếu như Hậu đi tiếp ...P2/2 thì C6.1 M8.6, C6-7 Tg5-6, P5-6 M4/6, Tg5/1 Ms.5, X5-8 ăn lại một quân, cờ bên Tiên chiếm ưu thế lớn. Tôn Tử binh pháp có nói: "Cố binh vô thường thế, thủy vô thường hình; năng nhân địch biến hóa nhi thủ thắng giả, vị chi thần. Cố ngũ hành vô thường thắng, tứ thì vô thường vị, nhật hữu tử sinh" hàm ý "Vì thế binh không có trận cố định, nước không có hình cố định; Nếu có thể nhờ vào sự biến hóa của kẻ địch mà chiến thắng thì đó là thần. Vì thế ngũ hành không có hành nào thắng mãi, mà bốn mùa cũng không cố định, mặt trời có lúc mọc, có lúc lặn" Đó quả thật là cái lý của việc dụng binh vậy. 
... Tg5-6 
Do con Pháo bên Tiên không thể di chuyển được (nếu bình Pháo đi thì sẽ bị ...X4-5 khéo đổi Xe, bên Hậu hơn quân ưu thế) con Tướng của bên Hậu tạm thời an toàn. Những nước tiếp theo bên Hậu dùng thế hơn quân đánh ép từng bước bên Tiên không có thế để thủ. 
27. X5-4 M8.6 
28. S4.5 X4-6 
29. X4-5
 
Nếu đổi thành X4-3 thì ... M6.5, X3.2 Tg6.1, P5-8 C3.1, C6.1 Tg6.1, X3-4 Tg6-5, X4-5 Tg5-6, bên Hậu có con Pháo đầu quá mạnh, bên Tiên rất khó chống đỡ. 
... C3.1 
30. T3.5 M6.8 
31. X5/4 C3-4 
32. P5-3 M8.6 
33. P3-2 M6.5
 
Từ đại sư được thế lấn tới, dồn ép từng bước, đến đây Xe tiên chắc chắn bị mất không còn gì để chiến đấu nữa.

Tổng quan toàn cuộc, hai bên công sát chặt chẽ, thế xông lên như mưa sa bão táp khiến cho người xem một cảm giác sự mạnh mẽ trong từng đường cờ đáng được xem là một ván cờ hay. Cũng từ đó cho thấy công lực đánh xáp lá cà của tôi còn chưa đủ hỏa hầu. Chỉ nói riêng về tâm tư thái độ trong ván cờ này cũng đã cho thấy tôi quá ham thắng nên thua. 

Cũng do thua ván này mà rơi xuống tận hạng 6 còn Từ Thiên Hồng hơn được nửa điểm vui vẻ nâng cúp vàng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ tại Cúp Ngân Lệ lần thứ 5
Những ván cờ Hứa Ngân Xuyên đã chơi
Những ván cờ Từ Thiên Hồng đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document