Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
%0A%20%20%20%201.%20H2%2B3%20%20%20E3%2B5%20%20%20%20%20%20%202.%20P3%2B1%20%20%20P3%2B1%20%20%20%0A%20%20%20%203.%20H3%2B4%20%20%20H2%2B3%20%20%20%20%20%20%204.%20C8.3%20%20%20A4%2B5%20%20%20%0A%20%20%20%205.%20R1%2B1%20%20%20H8%2B9%20%20%20%20%20%20%206.%20H4%2B3%20%20%20C8.7%20%20%20%0A%20%20%20%207.%20C2%2B5%20%20%20H3%2B4%20%20%20%20%20%20%208.%20H8%2B7%20%20%20C7%2B3%20%20%20%0A%20%20%20%209.%20H3%2B5%20%20%20C7%2B4%20%20%20%20%20%2010.%20A4%2B5%20%20%20E7%2B5%20%20%20%0A%20%20%2011.%20C2.8%20%20%20H9%2B7%20%20%20%20%20%2012.%20R1-1%20%20%20C7-1%20%20%20%0A%20%20%2013.%20R1.3%20%20%20C7.9%20%20%20%20%20%2014.%20C3.6%20%20%20H7%2B6%20%20%20%0A%20%20%2015.%20R3%2B4%20%20%20C9%2B1%20%20%20%20%20%2016.%20C8-3%20%20%20R9.8%20%20%20%0A%20%20%2017.%20R3.2%20%20%20R8.7%20%20%20%20%20%2018.%20A5%2B4%20%20%20R7%2B9%20%20%20%0A%20%20%2019.%20K5%2B1%20%20%20R7-1%20%20%20%20%20%2020.%20K5-1%20%20%20R7-2%20%20%20%0A%20%20%2021.%20C6-1%20%20%20H6%2B8%20%20%20%20%20%2022.%20K5%2B1%20%20%20H4%2B6%20%20%20%0A%20%20%2023.%20C8.5%20%20%20R1.4%20%20%20%20%20%2024.%20R9.8%20%20%20R4%2B7%20%20%20%0A%20%20%2025.%20C5%2B3%20%20%20A5-4%20%20%20%20%20%2026.%20C6.8%20%20%20K5%2B1%20%20%20%0A%20%20%2027.%20R2.4%20%20%20K5.4%20%20%20%20
Trần Anh Duy (Quận 3) Tiên bại Huỳnh Minh Tân (KHQ)
Tên giải: Giải cờ tướng Nhà Văn Hóa Thanh Niên năm 2012
Ngày chơi: 19-05-2012 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 03-06-2012

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ Trần Anh Duy đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document