Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
1. 相三进五 马2进3 2. 兵七进一 马8进7 3. 马八进七 炮8平9 4. 炮二平四 车9平8 5. 马二进三 卒7进1 6. 炮八进二 象3进5 7. 兵三进一 车8进4 8. 车一平二 车8进5 9. 马三退二 卒7进1 10. 炮八平三 炮2进4 11. 马二进三 车1进1 12. 车九平八 炮2平9 13. 马三进一 炮9进4 14. 车八进七 车1平3 15. 炮四进五 炮9进3 16. 仕四进五 马7进6 17. 炮四平七 车3平8 18. 炮三平五 车8进8 19. 仕五退四 士6进5 20. 马七退五 马6进7 21. 马五退三 马7进6 22. 帅五进一 将5平6 23. 炮五平四 车8平7 24. 帅五平四 车7退1 25. 帅四进一 车7退2 26. 帅四退一 车7平6 27. 帅四平五 车6退1 28. 帅五平六 车6平4 29. 帅六平五 车4退3 30. 车八退二 车4平3 31. 车八平四 将6平5 32. 车四进一 炮9退3 33. 兵五进一 车3平4 34. 车四平一 炮9平5 35. 帅五平四 车4进3 36. 车一退三 车4平5 37. 车一平四 车5退1 38. 仕四进五 炮5退1 39. 车四进一 卒1进1 40. 帅四退一 卒1进1 41. 兵九进一 炮5平1 42. 兵七进一 炮1进4 43. 车四平九 炮1平2 44. 车九平八 炮2平1 45. 车八平九 炮1平2 46. 车九平八 炮2平1 47. 兵七进一 车5平9 48. 帅四平五 卒5进1 49. 车八平九 炮1平2 50. 车九平八 炮2平1 51. 车八平九 炮1平2 52. 车九平八 炮2平1 53. 兵七平六 车9退1 54. 车八平六 炮1退3 55. 仕五退四 炮1平9 56. 相五退三 炮9平5 57. 帅五进一 车9平6 58. 帅五平六 车6进6 59. 相三进五 车6退1 60. 帅六进一 炮5平9 61. 车六进一 车6退2 62. 相五进七
Bảng B: Đào Anh Duy - Tiên thua - Ngô Trí Thiện
Tên giải: Giải cờ tướng Master CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2021
Ngày chơi: 09-01-2021 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Trần Thế Hùng - Ngày đăng: 09-01-2021

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng Master CLB Kỳ Phong cúp Nhất Nga năm 2021
Những ván cờ Đào Anh Duy đã chơi
Những ván cờ Ngô Trí Thiện đã chơi
Những ván cờ Trần Thế Hùng đã đăng
Untitled Document