Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. P3+1 H2+1 5. P7+1 R9.4 6. H8+7 C2.3 7. R9.8 R4+3 8. P5+1 R4+2 9. C8.9 R4.3 10. H3+5 C3+3 11. H5+7 R3-1 12. H7+5 R3+1 13. R2+3 R1+1 14. C9+4 R1.4 15. P5+1 P5+1 16. C5+3 C5+4 17. C9.3 R4+3 18. R2+2 R3-2 19. C3+3 K5+1 20. R2+3 K5+1 21. C5.7 A4+5 22. C7+4 K5.4 23. R8+7 K4-1 24. R8.9 C5-3 25. C3-1 A5+6 26. C3+1 A6+5 27. R2.3 H7+6 28. R9+1 K4-1 29. R9.7 R4+5 30. K5+1 H6+5 31. E3+5 R4-1 32. K5-1 H5+3 33. A4+5 R4+1
Vòng 6: Nguyễn Danh Đăng Minh thua Võ Đắc Vi Nhân
Tên giải: Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc
Ngày chơi: 11-08-2019 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 17-08-2019

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc
Những ván cờ Nguyễn Danh Đăng Minh đã chơi
Những ván cờ Võ Đắc Vi Nhân đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document