Trang đăng nhập Trang đăng ký
0935.162.803 (HLV Bùi Văn Hiếu)
Đăng nhập Đăng ký
Xem cờ bằng:
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1 3. P3+1 R9.8 4. R1.2 H2+3 5. H8+9 P1+1 6. C8+4 E7+5 7. C8.7 R1+3 8. R9.8 R1.3 9. R8+7 C8.9 10. R2+9 H7-8 11. R8+1 A6+5 12. R8-7 P5+1 13. R8.2 H8+6 14. C5+3 P3+1 15. P7+1 R3+2 16. E3+5 R3-1 17. P5+1 H6+5 18. R2+6 C9-1 19. R2.1 C9.6 20. R1-1 R3.4 21. R1.3 H5+3 22. C5.7 R4.3 23. R3.4 C6.8 24. R4-3 H3+2 25. R4.5 A5-6 26. P5+1 C8.5 27. P5+1 E5-7 28. P5.4 R3.6 29. P4.3 R6+3 30. H3+2 R6-1 31. R5+2 R6-2 32. R5-2 H2+4 33. A6+5 H4+6 34. H2-1 R6.3 35. R5.7 H6+4 36. K5.6 R3.4 37. R7-1 H4+3 38. A5+6 H3-4 39. A4+5 H4-5 40. K6.5 H5+6 41. K5.4 R4.6 42. H1-3 H6-8
Vòng 6: Phan Trung Nam thua Lý Bảo Long
Tên giải: Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc
Ngày chơi: 11-08-2019 - Thể loại: Cờ tiêu chuẩn
Đăng bởi: Bùi Văn Hiếu - Ngày đăng: 17-08-2019

Ý kiến bạn đọc (0)

Những ván cờ chơi cùng ngày
Những ván cờ đăng cùng ngày
Những ván cờ tại Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc
Những ván cờ Phan Trung Nam đã chơi
Những ván cờ Lý Bảo Long đã chơi
Những ván cờ Bùi Văn Hiếu đã đăng
Untitled Document